keskiviikko 16. tammikuuta 2013

Vähemmistöt enemmistönä 54 Oslon koulussa


Jatkuvaa massamaahanmuuttoa tarkastellessa monet ovat todenneet jäävänsä vähemmistöksi omassa maassaan. Monet paremmin tietävät, jotka eivät ole ollenkaan perehtyneet aiheeseen tyrmäävät ajatuksen mahdottomana. Katsotaan Oslon tilannetta 2013:

Minoriteter i flertall ved 54 Oslo-skoler, Dagens Nyheter 15.1.2013
Juttu norjaksi 

Oslon kaupungin tilastojen mukaan norjankieliset oppilaat ovat vähemmistönä 54:ssä 125:stä Oslon peruskoulusta. Oslon kouluissa oppilaista 40,7 % ei puhu norjaa äidinkielenään.

Kaikki koulut, joissa norjankieliset ovat vähemmistönä sijaitsevat kaupungin itäosassa.

Oslon peruskouluissa käy 56 500 oppilasta. 23 000 lapsista kuuluu kielivähemmistöön ja 62 % heistä saa Utdanningsetatenin (opetuslautakunnan?) selvityksen mukaan norjan kielen erityisopetusta.

Vähemmistöjen osuus on lievässä nousussa viime vuodesta, jolloin se oli 40,6 %.

Laskussa läntisillä alueilla, nousussa itä-Oslossa


16 Oslon peruskoulua on lähes puhtaasti vähemmistökouluja, sillä niissä vähemmistöjen osuus on yli 80 %. Kaupungin tilastoista voi havaita selvän kehityksen: lännessä vähemmistöjen määrä on laskussa ja idässä nousussa.

Yhdeksässä koulussa yli 90 % oppilaista on norjankielisiä. Jokainen näistä kouluista sijaitsee Länsi-Oslossa.

Vähemmistökielisellä oppilaalla tarkoitetaan Utdanningsetatenin tilastoissa sellaista oppilasta, jonka äidinkieli ei ole norja tai saame. Tiedot oppilaan äidinkielestä on saatu vanhempien täyttämistä koulun ilmoittautumislomakkeista.

***

Kuvitelkaa tähän suomalaisten politiikkojen ratkaisut: maahanmuuttajat pitää sijoittaa kantaväestön sekaan. Miten sijoitat, kun enemmistö alkaa olla vähemmistö? Lisäämällä maahanmuuttoa varmaankin?

– Varissuolla vieraskielisten osuus on 38,8 prosenttia ja on edelleen kasvamassa niin, että 40 prosentin raja ollaan tällä kehitystrendillä lähiaikoina ylittämässä. Kehitys hankaloittaa merkittävästi maahanmuuttajien kotoutumista.
Lähteenmäki vaatii, että kaupunki ryhtyy mahdollisimman nopealla aikataululla toimenpiteisiin maahanmuuttajien asumisen keskittymisen ehkäisemiseksi.


Mihin toimenpiteisiin? Lisää maahanmuuttoa?

***

Koska vähemmistöoppilaita on lähes puolet, on itsestään selvää, että sukupolven päästä koko Oslon väestä puolet kuuluu vähemmistöön.
Mitä muuta tämä on kuin väestönvaihtoa? Eikö maailma menetä jotain menettäessään norjalaisen kulttuurin? Missä on "kulttuuria rikastuttava vaikutus"? Jos Norjasta katoaa norjalainen kulttuuri, missä siihen voi jatkossa tutustua? Kirjoissa?
Koska Suomessa aloitimme rajat auki -meiningin paljon myöhemmin kuin muut maat, meillä on vasta joitakin päiväkoteja, joissa vähemmistöt ovat enemmistönä, kuten tästä uutisesta voi lukea: Muutamissa päiväkodeissa jo puolella lapsista maahanmuuttajatausta

Kysymys kuuluu, miksi vaihtaa oma kansa? Kyse on selvästi peruuttamattomasta hankkeesta. Toinen kysymys: miksi ainoastaan massamaahanmuuton kannattaminen on hyväksyttyä ja sen vastustaminen leimataan rasismiksi tms. äärioikeistolaisuudeksi? Kolmanneksi kysyisin, että kun kantaväestö on vähemmistö, aletaanko soveltaa kiihotus kansanryhmää vastaan -pykälää yms. vihapuhemuistioita myös entisiin vähemmistöihin?

Sama juttu löytyy  NRK:n sivuilta.

tiistai 15. tammikuuta 2013

Kansanryhmä nimeltä sosiaalipummit jotka sitten joutessaan raiskailee ja hakkaa

Poliisi on aloittanut esitutkinnan tästä kirjoituksesta:
kyllä tänne saa omilla rahoillaan toimeentulevia tulla vaikka kuinka.lähinnä nää sosiaalipummit jotka sitten joutessaan raiskailee ja hakkaa ihmisiä ottaa päähän.en ymmärrä miten vitussa joku voi niin noita somaleita rakastaa että saavat mellastaa niinkuin haluavat,enkä ymmärrä miten joku vo ipitää suomalaisia luusereina jotka ei saa mitään aikaan ilman näitä kulttuurinrikastajia.pysykööt elintasopakolaiset omassa maassaan eli afrikassa.niitä ei tänne tarvita
enhän minä nyt jumalauta turisteja ole kieltämässä tulemasta suomeen,pakolainen on ihan eri asia kuin maahanmuuttaja,mutta niistä on tehty yhtä ja samaa massaa.nuokin rikokset on tehnyt suurimmaksi osaksi juuri pakolaisina tulleet,ei tänne omilla rahoillaan muuttanut maahanmuuttaja.koittakaa nyt vähän käyttää järkeä
Odotan tutkintapyyntöä:

Kyllä tänne saa omilla rahoillaan toimeentulevia tulla vaikka kuinka. Lähinnä nää sosiaalipummit, jotka sitten joutessaan raiskailee ja hakkaa ihmisiä ottaa päähän. En ymmärrä miten vitussa joku voi niin noita somaleita rakastaa, että saavat mellastaa niin kuin haluavat, enkä ymmärrä miten joku voi pitää suomalaisia luusereina jotka ei saa mitään aikaa ilman näitä kulttuurinrikastajia. Pysykööt elintasopakolaiset omassa maassaan eli Afrikassa. Niitä ei tänne tarvita.

Enhän minä nyt jumalauta turisteja ole kieltämässä tulemasta Suomeen, pakolainen on ihan eri asia kuin maahanmuuttaja, mutta niistä on tehty yhtä ja samaa massaa. Nuokin rikokset on tehnyt suurimmaksi osaksi juuri pakolaisina tulleet, ei tänne omilla rahoillaan muuttanut maahanmuuttaja. Koettakaa nyt vähän käyttää järkeä.

tiistai 1. tammikuuta 2013

Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?


Suomesta on viimeisen sukupolven aikana pyritty rakentamaan monikulttuurista yhteiskuntaa. Mutta miksi tätä halutaan tehdä, on vielä vuosikymmentenkin jälkeen selvittämättä. Ainakaan mitkään järkisyyt eivät puolla monikultturismia, koska jokaiselle avoimesti maailmaa katsovalle monikultturismin täydellinen epäonnistuminen on täysin selvä ja kiistämätön reaalimaailman fakta. Vaikka selkeitä, objektiivisia perusteita monikultturismi-ideologialle ei olekaan, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sille olisi syitä. Monta kertaa nämä syyt löytyvät ihmisen psykologiasta eivätkä niinkään mistään yhteiskunnallisista tarpeista. Poikkeuksena on vain yksi monikulttuuristamisen muoto, jota tavallisesti ei tiedosteta eikä juhlapuheissa mainita. Tähän palataan kirjoituksen loppupuolella. Seuraavassa pyrin jaottelemaan ja hahmottelemaan syitä monikulttuuristamiseen, josta tulen tuttavallisemmin käyttämään termiä "mokutus". Allaolevassa luettelossa esiintyvät mokutuksen lajit yleisimmästä harvinaisimpaan:

1. Trendimokutus

2. Ideologiamokutus

3. Opportunismimokutus

4. Destruktiomokutus


Jokainen mokutuksen laji saa seuraavassa lyhyen selityksen ja kuvauksen samassa järjestyksessä.


TRENDIMOKUTUS eli pintamokutus

Tämä on mokutuksen kaikkein banaalein muoto ja samalla yleisin. Trendimokutuksen harrastaja ei tavallisesti ole yhteiskunnallisesti tiedostava yksilö eikä hän ole vaivautunut ajattelemaan tai kyseenalaistamaan asioita: hän kannattaa mokutendenssejä, koska kokee kaikkien muidenkin niin tekevän, koska kokee sen olevan muodikasta tai koska kokee, että se erottaa hänet nk. juntista.

Trendimokuttajaan tarttuvat herkästi mediassa pyörivät, pinnalliset hokemat, kuten "emme voi eristäytyä", "onhan meillä varaa", "kansainvälisyys on tätä päivää" tai "ilman mamuja Suomi näivettyy". Trendimokuttaja kuulee tätä psyykkausta kaikkialta eikä hänellä ole aikaa, tarmoa tai intellektiä kyseenalaistaa kuulemaansa, vaan hän välittää samaa viestiä eteenpäin vaikuttaakseen ajan hermollaolevalta tai avarakatseiselta, mikä koetaan hyveenä.

Jo pelkkä sana "monikulttuurisuus" kuulostaa trendimokuttajasta hyvältä, koska koostuuhan se ensinnäkin "kulttuurista", mikä tarkoittaa monenlaisia mukavia asioita, kuten musiikkia, konsertteja, katukahviloita, kuvataidetta, traditioita, viinilasillista ja elokuvia. Kun tähän kaikkeen vielä liitetään etuliite "moni-", sen täytyy moninkertaistaa kaikki trendimokuttajan arvostamat kulttuurikokemukset - ainakin trendimokuttajan uskon mukaan.

Jos trendimokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, jonka mukaan monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, ne johtuvat vain siitä, että monikulttuurisuus on Suomessa niin uusi asia, mutta muualla siitä nautitaan täysin siemauksin.


IDEOLOGIAMOKUTUS eli aatemokutus

Ideologiamokuttaja on jo harvinaisempi, vaikka heitäkin on Suomessa satojatuhansia. Ideologiamokuttaja on saattanut laajaltikin ajatella asioita ja tutustua yhteiskunnallisiin asioihin, mutta hänen päässään ei ole oivallusta monikulttuurisuuden olemuksesta, koska ideologiamokuttaja tulkitsee kaiken havaintoaineksensa marksilaisuudesta käsin. Kiteytettynä tämä tarkoittaa sitä, että vika ei ole milloinkaan yksilössä tai edes yksilöissä, vaan aina ympäröivässä yhteiskunnassa ja "systeemissä" ja että kaikki ihmiset ovat syntyjään samanlaisia ja samoilla kyvyillä varustettuja, mutta että ympäröivän yhteiskunnan riisto, tukahduttaminen tai vastavuoroisesti sen tarjoama hyväksyntä ja tuki aiheuttavat kaikki ihmisyksilöiden ja etnisten ryhmien väliset erot.

Ideologiamokuttajan mukaan kaikki ihmiset muuttuvat hyviksi ja hyödyllisiksi yhteisön jäseniksi, jos heille vain tarjotaan kyllin vastikkeetonta rakkautta ja rahaa. Se, että jotkut ihmiset tai ihmisryhmät eivät ole hyviä tai hyödyllisiä yhteisön jäseniä, johtuu siitä, että olemme torjuneet heidät tai jättäneet heidät vaikeuksiin. Ja vaikka emme olisikaan, emme kuitenkaan ole tarpeeksi jakaneet omasta hyvästämme. Marksilaisen ihmiskäsityksen omaavan mielestä siis rikollinen itse ei ole syypää tekemiinsä rikoksiin, vaan syypää olet sinä. Ja minä. Ja koko yhteiskunta.

Ideologiamokuttaja kannattaa globaalia kommunismia ja kaiken jakamista. Hänelle kaikki ihmiset ovat yhtä hyödyllisiä, paitsi tietenkin ne, jotka saavat jotain aikaan, koska he ovat riistäjiä ja vievät toisten rahat, resurssit ja tilaisuudet. Niinpä ideologiamokuttaja, vaikka sanoo tasa-arvoa kannattavansakin, vihaa kaikkia niitä ryhmiä, jotka ovat vaivojaan säästämättä ja itsekuria harjoittamalla saaneet asiansa hyvälle tolalle, sillä hän ei näe heitä esimerkillisinä ihmisinä, vaan rakenteellisia sortomekanismeja hyväksi käyttävinä, pahimmillaan rasistisina ihmisinä. Vastaavasti kaikki laiskat, rikolliset ja höntit ideologiamokuttaja näkee suurina sankareina, riiston ja sorron uhreina.

Jos ideologiamokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, että monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, ne johtuvat vain siitä, että meillä on rasismia ja rakenteellista sortoa emmekä ole sijoittaneet tarpeeksi "kotouttamiseen".


OPPORTUMISMIMOKUTUS eli hyötymokutus

Tämä on älyllisesti toiseksi rehellisin mokutuksen muoto heti destruktiomokutuksen jälkeen. Opportunistimokuttaja on henkilö, jonka toimeentulo, ammatillinen ura tai akateeminen pätevyys riippuu monikultturismista. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa asuntosijoittaja, joka vuokraa asuntoja maahanmuuttajia asuttavalle taholle. Lisäksi tulevat kaikenmoiset yhteiskunnalliset parasiitit, kuten "tutkijat", "dosentit", monikulttuurisuuskoordinaattorit ja "monikulttuurisuusasiantuntijat". Puhdas opportunismimokuttaja saattaa tiedostaa valtavat monikulttuurisuuden ongelmat, mutta ne ovat hänestä yhdentekeviä, koska hänen oma uransa tai bisneksensä kohenee aina jokaista uutta maahantulevaa sandaaliparia kohden. Opportunismimokuttaja saattaa olla naiivi ja kuvitella, että poliitikot kyllä ajan oloon hoitavat nämä ongelmat, mutta vielä nyt on aika hyötyä tästä trendistä rahallisesti tai uran puitteissa: hän ei välttämättä ymmärrä olevansa osa ongelmaa, joka voi lopulta tuhota koko eurooppalaisen yhteiskunnan, sen vaurauden ja arvot.

Jos opportunistimokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, että monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, ne johtuvat vain siitä, että juuri hän tai hänen toimialansa ei ole saanut tarpeeksi resursseja ratkaistakseen ongelmat. Tosin osa opportunistimokuttajista ei edes välitä ongelmista, koska he ovat sokaistuneet omasta poliittisesta tai akateemisesta vallastaan tai huumaantuneet oman bisneksensä kasvusta.


DESTRUKTIOMOKUTUS eli tuhomokutus

Tämä on kaikkein hämmästyttävin mokutuksen muoto eikä tästä yleensä edes puhuta. Jotkut jopa kokevat tästä puhumisen vaikeana ja kiellettynä. Destruktiomokuttaja poikkeaa kaikista edellisistä mokuttajatyypeistä sikäli, että hän on täysin tietoinen siitä, että monikultturismi on yhteiskunnallisesti erittäin haitallinen ja vaarallinen ideologia. Ja juuri siksi hän sitä kannattaakin. Sillä on niin, että maailmassa on toimijoita, joiden tavoitteena on sosiaalisen kaaoksen, väkivallan, rasismin, köyhyyden ja pelon luominen. Miksi kukaan haluaisi mitään näin sairasta? Koska luomalla ongelmia voidaan lisätä valvontaa ja kontrollia ja vähentää yksilönvapauksia, demokratiaa ja sananvapautta. Destruktiomokuttaja tajuaa, että ihmisten vapaa tahto ja demokratia ovat hänen tavoitteidensa tiellä. Siksi demokratia on tuhottava. Se voidaan tuhota juuri monikulttuurisuudella ja sen luomalla kaaoksella poikkeustiloineen ja kiristyvine lakeineen. Lisäksi kaavaan kuuluu keinotekoisten uhkien luominen. Näitä uhkia ovat "vihapuhe", "rasismi", nationalismi, "äärioikeistolaisuus" ja terrorismi. Näiden varjolla voidaan sananvapautta rajoittaa samoin kuin poliittiset oikeudet voidaan "rajata" vain tietylle taholle, hyödylliselle idiootille, joka edistää destruktiomokuttajan agendaa.

Vaikka destruktiomokuttajia esimerkiksi Suomessa on hyvin vähäinen määrä, vain korkeintaan joitakin kymmeniä ihmisiä, on heillä suuri poliittinen valta, johon on yhdistetty taloudellisten tekijöiden osittainen hallinta ja median melko pitkälle menevä kontrolli. Koska destruktiomokuttajien valta mediaan on huomattava, he voivat helposti kätkeä omat intentionsa ja naamioida oman agendansa "humaanisuuteen", "suvaitsevaisuuteen" ja "tasa-arvoon" ja kuorruttaa kaiken "välttämättömyydellä", "terrorismin vastaisella taistelulla", kansainvälisellä kehityksellä ja "vastuun jakamisella". Täytyy kuitenkin muistaa, että huolimatta mahdistaan monella yhteiskunnallisella alalla olisivat destruktiomokuttajat voimattomia, ellei heidän apunaan olisi miljoonapäistä hyödyllisten idioottien laumaa, joka koostuu yllämainituista muista mokuttajaryhmistä, joita destruktiomokuttaja puolestaan manipuloi ja yllyttää jakaen heille rahaa ja mediatilaa.

Huomattakoon myös, että edellämainittujen ideologiamokuttajien joukkoon kuuluu alalajina niinikään Länsimaiden tuhoa ajavia ja toivovia ryhmiä, mutta nämä eivät ole varsinaisia saatanallisia destruktiomokuttajia, koska edelliset pyrkivät demokratiaan tuhoamalla järjestäytyneen yhteiskunnan rakenteet, mutta jälkimmäinen haluaa tuhota demokratian mutta vahvistaa uuden rakenteen, joka tähtää totalitarismiin ja orwelliaaniseen helvettiin.

Jos destruktiomokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, että monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, hän ilahtuu suuresti!