lauantai 22. marraskuuta 2014

Ruotsidemokraatti yhteiskunnasta ja islamofobiastaKent Ekeroth (SD): Arvoisa puhemies!

Todellisuuteen perustumattomia, suuruudenhulluja unelmia kutsutaan pilvilinnoiksi.

Tämä kuvaa hyvin Ruotsin koko poliittista eliittiä, joista osa on tässä edessäni, ja jotka ovat luoneet monikulttuurisen massamaahanmuuttoyhteiskunnan. Luulen, että pohjimmiltaan useimmat teistä tajuavat, että tämä pilvilinna on nyt romahtanut, ja te olette aiheuttaneet Ruotsille katastrofin.

Sen katastrofin voimme nähdä nyt kunnissamme. Tottakai, te pysyttelette hienoissa iskulauseissanne “kaikkien tasa-arvoisuudesta”, millä ei ole yhtään mitään tekemistä sen kanssa, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa me saamme tai meidän tulisi harjoittaa.Toki te haluatte pitää hyvin palkatut työnne, korkeat asemanne ja sosiaalisen elämänne.  Toki vuosikymmenien saatossa olette ajaneet itsenne nurkkaan, josta ei niin vain paetakaan.

Mutta luulen, että moni teistä kuitenkin tajuaa, mitä olette tehneet.  Kun [edellinen pääministeri] Reinfeldt joutui myöntämään massamaahanmuuton valtavat kustannukset, käsitteli hän vain osaa ongelmasta. 

Pitkällä aikavälillä luultavasti vielä tärkeämpää on, että massamaahanmuutto ja monikulttuuri tuhoavat sen, mikä pitää yhteiskuntaamme koossa ja mitä kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi ja luottamukseksi. Korkean luottamuksen maissa on säännönmukaisesti vakaa demokratia, vahva talous, hyvä kansanterveys, vähän korruptiota, alhainen rikollisuus sekä korkean tasoinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Pohjoismaissa luottamus on äärimmäisen korkealla. Olemme loistaneet tässä asiassa muihin maihin verrattaessa.

Lars Trägårdh, joka on historian professori Ersta Sköndalin korkeakoulussa, on omistanut paljon aikaa ruotsalaisen ja pohjoismaisen luottamuksen tutkimiselle. Hän sanoo, että luottamus oli Ruotsissa mahdollista siksi, että väestö oli homogeeninen.

Tiedän, että te ette halua kuulla tätä, mutta se ei muuta totuutta.

Minun suositukseni on hyväksyä tämä tosiasia sen sijaan, että sitä kiellettäisiin aina absurdiuteen asti, kuten te olette tehneet monen muunkin asian kanssa.

Tutkimusraportti Ruotsalainen viileä luottamus osoitti seuraavaa: Kunnat, joissa vallitsee alhaisin paikallistason yhteiskuntaluottamus, erottuvat suuremmilla tuloeroilla ja suurella ulkomailla syntyneiden osuudella.

Tutkimuksessa kirjoitetaan: “Meidän tuloksemme osoittavat, että moninaisuutta sisältävillä alueilla asuvien yksilöiden luottamus paikallisyhteiskuntaan on alhaisempi.

Tämä yhteys on erittäin vahva ja jää jäljelle - kuunnelkaa nyt - vaikka muut sosioekonomiset tekijät otetaan huomioon.”

Ruotsalainen luottamus ei kehittynyt hyvinvointiyhteiskunnan ja sosialidemokraattien myötä, jos niin luulette.

Se on vallinnut tuhannen vuoden ajan. Te olette yhden sukupolven aikana alkaneet ajaa sitä alas. Näin osoittavat sellaiset tutkimukset, jotka näyttävät, että luottamus maassamme alkaa vähentyä.

Myös kansainvälinen tutkimus osoittaa täsmälleen saman asian, jos olisitte vaivautuneet sitä lukemaan. 

Robert Putnam tuli sellaiseen johtopäätökseen, että monikulttuurisissa yhteiskunnissa ihmisistä on tullut “kilpikonnia”. Yleinen luottamus, yhteisöllisyys, solidaarisuus ja yhteiskuntaosallistuminen vähentyvät.

Jordahl ja Gustavsson julkaisivat vuonna 2006 tutkimuksen, joka osoittaa, että monikulttuurin ja yhteiskunnallisen luottamuksen välillä on selkeä negatiivinen yhteys myös Ruotsissa.

Professori Vernon Bogdanor kirjoittaa: “Voidaan väittää, että yhteenkuuluvuuden tunne riippuu siitä, kuinka homogeeninen yhteiskunta on.”

Professorit Costa ja Kahn tekivät meta-analyysejä, jotka vetävät yhteen 15 tutkimusraporttia, joista jokainen tuli lopputulokseen, että homogeenisemmat yhteiskunnat tuottavat korkeampia tasoja sosiaalista pääomaa. Se on juuri sitä, mikä sitoo yhteiskunnan yhteen ja saa aikaan sen, että ihmiset haluavat maksaa veroja ja auttaa toisia. Ei riitä, että tuhlaatte valtavia summia massamaahanmuuttoon, joka menee kaiken muun edelle.

Samalla te romutatte äärimmäisen herkkää, tuhatvuotista ruotsalaista kulttuuria, joka loi perustan koko fantastiselle ja menestyksekkäälle Ruotsille, ruotsalaisten luottamukselle, yhteisöllisyydelle ja sosiaaliselle pääomalle. 

Tästä historia tulee teidät tuomitsemaan erittäin ankarasti.

Kiitos.


Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Lawen Redar haluaa esittää kysymyksen.

Lawen Redar (S): Islamofobia [puhemies keskeyttää] … Arvoisa puhemies, islamofobia on termi, joka tarkoittaa vihaa, rasismia ja stereotyyppejä muslimeja kohtaan. Pahimmillaan se ilmenee viharikoksina, uskonnollisena sortona, syrjintänä mutta myös rasistisina kulttuuriyleistyksinä, jotka koskevat muslimikulttuuria, kuten te sitä kutsutte.

Ruotsidemokraatit ovat julistaneet, että heidän puolueellaan on nollatoleranssi rasismiin, joten olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan, millaisia rasismin vastaisia käytänteitä ruotsidemokraateilla on ja mitä te haluatte tehdä vastustaaksenne islamofobiaa yhteiskunnassa.

Kent Ekeroth (SD): Me emme näe tätä isona ongelmana nyky-yhteiskunnassa. Sen sijaan nopeasti kasvava, iso ongelma on ruotsalaisiin kohdistuva vihamielisyys, jota esiintyy kouluissamme ja kaikkialla julkishallinnossa.

Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt ja monet muut ovat kuvailleet ruotsalaista kulttuuria barbaariseksi. Mona Sahlin pilkkaa ruotsalaista kulttuuria typeräksi ja tyhmäksi.


Vaalikiertueen aikana kävin monissa kouluissa ja totesin, että suurin ongelma on laajalle levinnyt vihamielisyys ruotsalaisia kohtaan. Ihmisiä syyllistetään heidän omassa maassaan maahanmuuttajien toimesta vain siksi, että he ovat ruotsalaisia. Meillä on jo lukemattomia rasisminvastaisia ja islamofobian vastaisia ohjelmia tässä maassa.

Jos jotain pitää tehdä, niin meidän olisi vastustettava ruotsalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä ja vastustettava niitä maahanmuuttajaryhmiä, jotka tulevat tänne vihaamaan sitä maata, joka on tarjonnut heille turvan ja niitä ihmisiä, jotka loivat sen maan. Tähän meidän on keskityttävä.

***

Video löytyy myös facebookista.

***Kent Ekeroth (SD): Herr talman! Ett luftslott kan definieras som fantastiska och storslagna drömmar utan grund i verkligheten. Det beskriver ganska väl den samlade sjuklövern, delvis representerad här framför mig, som har skapat det mångkulturella massinvandringssamhället. Jag tror att de flesta av er innerst inne förstår att det luftslottet nu har rämnat och att ni har orsakat en katastrof för Sverige. Det kan vi se i våra kommuner om inte annat.

Visst, ni hänger kvar vid fina formuleringar om allas lika värde som har noll och intet att göra med den invandringspolitik vi får eller bör föra. Visst, ni vill behålla era välbetalda jobb, era fina positioner och ert sociala liv. Visst, ni har under decennier målat in er i ett hörn som det är svårt att ta sig ut ur. Men jag tror att många av er ändå inser vad det är ni har gjort.

När Reinfeldt tvingades erkänna de omfattande kostnaderna för massinvandringen berörde han bara en del av problemet. Kanske ännu mer centralt i det långa loppet är det faktum att massinvandring och mångkultur urholkar det som håller samhället samman och som kallas det sociala kapitalet eller tilliten.

Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå jämlikhet och jämställdhet. I de nordiska länderna är tilliten extremt hög. Vi har utmärkt oss i jämförelse med andra länder.

Lars Trädgårdh, som är professor i historia vid Ersta Sköndal Högskola, här ägnat mycket tid åt att forska om den svenska och den nordiska tilliten. Han säger att den svenska tilliten underlättats av att befolkningen varit homogen. Jag vet att ni inte gillar att höra det, men det är inte desto mindre sant. Min rekommendation är att acceptera faktumet i stället för att förneka det in absurdum som ni har gjort med mycket annat.

Forskningsrapporten Den svala svenska tilliten visade följande: Kommuner med minst lokalsamhällestillit utmärks av större ekonomiska klyftor och en stor andel utrikesfödda. De skriver: Våra resultat visar att individer som bor i områden med mångfald har lägre lokalsamhällestillit. Detta samband är mycket starkt och finns kvar – och lyssna nu – även efter kontroll av socioekonomiska faktorer.

Den svenska tilliten är inte något som kom med välfärdssamhället och Socialdemokraterna, om ni nu tror det. Den har bestått i tusen år. Ni har på en generation börjat montera ned den enligt undersökningar som visar att tilliten börjar minska i landet. Internationell forskning visar exakt samma sak, om ni hade bemödat er om att läsa den.

Robert Putnam kom fram till att människor blivit till ”sköldpaddor” i mångkulturella samhällen. Den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar. Jordahl och Gustavsson kom 2006 med en studie som visar att det finns ett klart negativt samband mellan mångkultur och tillit även i Sverige. Professor Vernon Bogdanor skriver: Det går att hävda att känslan av samhörighet beror på hur homogent ett samhälle är.

Professorerna Costa och Kahn gjorde metaanalyser som sammanfattar 15 forskningsrapporter som alla kommer till slutsatsen att mer homogena samhällen skapar högre nivåer av socialt kapital. Det är det som binder ett samhälle samman och gör att man vill betala skatt och hjälpa de andra.

Det är inte nog med att ni i dag kastar enorma mängder pengar på massinvandringen som går ut över allting annat. Samtidigt monterar ni nu ned en ytterst ömtålig och tusenårig svensk kultur som lagt grunden för hela det fantastiska och framgångsrika Sverige, svenskarnas tillit, gemenskap och sociala kapital. Det kommer historien att döma er extremt hårt för.

(Applåder)Lawen Redar (S): Herr talman! Islamofobi är ett begrepp som åsyftar hat, rasism och fördomar gentemot muslimer. I den värsta formen återspeglas detta genom hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering, och annars handlar det om kulturrasistiska generaliseringar kring muslimers kulturella särdrag, som ni kallar det.

När ni nu som parti har deklarerat att ni har nolltolerans mot rasism är jag väldigt nyfiken på vad Sverigedemokraterna har för antirasistisk politik och hur ni ska bekämpa islamofobi i samhället.Kent Ekeroth (SD): Herr talman! Vi ser ingen islamofobi, som det kallas. Fobi är en ogrundad rädsla för någonting. Vi ser ett stort problem som breder ut sig alltmer i samhället, och det är svenskfientligheten som etablerar sig i våra skolor och till och med på regeringsnivå. Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och andra har talat om det ursvenska barbariet. Mona Sahlin har hånat svensk kultur och säger att det är jättelöjligt och fjantigt. På våra skolor vid valet och tidigare val när jag själv har gått i skolan finns en utbredd svenskfientlighet. Det absolut största problemet i dag är att folk utsätts i sitt eget land för att de är svenskar, av invandrargrupper.

Det finns otaliga antirasistiska och antiislamofobiska satsningar i det här landet. Om det är någonting som behöver göras är det satsningar mot svenskfientligheten, mot de invandrargrupper som kommer hit med ett enormt förakt för det land de har kommit till och för det folk som har skapat det.
Det är där vi borde sätta in insatserna.

(Applåder)

7 kommenttia:

 1. Kiitos Junes ja kumppanit, hyvää asiaa jälleen kerran!

  VastaaPoista
 2. Upeaa työtä suomentaa vähän kansainvälistäkin politiikkaa suomalaisten nähtäväksi. Kiitos!

  Vain yksi kysymys: MIKSI EI SUOMESSA?! Miksi täällä YKSIKÄÄN kansanedustaja ei saa suutaan auki?!

  VastaaPoista
 3. Lisäätkö näitä linkkejä itse Riemurasiaan vai onko asialla ns. imitaattori?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämän ja "Ei mikään pieni vähemmistö" -videon lisäsin rasiaan. Tunnukseni siellä on jlokka.

   Poista
  2. Kiitän vastauksesta. On hienoa, että joku poliitikko ottaa huomioon myös kasvavan nuorten aikuisten joukon Suomessa, joita Riemurasian käyttäjät edustavat.

   Poista
  3. Tunnustan avoimesti, että haen myös näkyvyyttä. Poliittisia blogeja jaksavat kahlata vain harvat, mutta asiat pitäisi silti saada yleisön tietoisuuteen.

   Valtamediassa nämä asiat vaietaan kuoliaaksi valitsemalla puhujiksi vain suvaitsevaisia papukaijoja. On erittäin tärkeää tarjota nuorisolle järkeviä vaihtoehtoja -- mediassa pääsevät ääneen vain huolella valitut kympintytöt toitottamaan kuinka muut ovat rasisteja. Internet on huomattavasti parempi kanava kuin Yleisradion "poliittiset keskustelut" ym. bullshit.

   Siksi postaan rasiaan parhaat palat. Ja koska kommenttiosio 5/5.

   Poista
 4. Taas todella hyvä puhe! Kiitos suomennoksista!

  VastaaPoista