keskiviikko 31. heinäkuuta 2013

Arabikevään YLE:n unohtamat naiset

Suomalaisille vuosittain puoli miljardia maksava YLE poisti Arabikevään unohdetut naiset eli Sexe, salafistes et printemps arabes (seksiä, salafistejä ja arabikeväitä) -dokumentin Areenasta, jotta "ihmiset eivät ahdistuisi". Ohjelma ilmestyi Areenaan 18.7.2013 ja sen piti näkyä 18.8.2013 asti.

YLEn mukaan kun kysymyksessä on ajankohtaisdokumentti, joka sisältää vahvasti seksuaalista sisältöä ja väkivaltaa, on rajanveto kieltämättä vaikeaa, koska dokumentin kerronnan kannalta niiden näyttäminen voi olla hyvinkin perusteltua.

Tässä tapauksessa Areenan katselua rajoitettiin ainoastaan lapsiyleisöä ajatellen. Päätös tehtiin sisällön perusteella mahdollista lapsiyleisöä ajatellen. Väkivallan ja raiskausten näkeminen voi olla lapsille hyvinkin ahdistavaa. Ja lapsia tässä haluttiin nyt suojella, ei sensuroida.

Uskokoon ken tahtoo Ylen ontuvia selityksiä. K-merkki ei edellytä ohjelman poistamista, eikä vie kuin muutaman sekunnin se lisätä. Ohjelma poistui siis jo n. viisi päivää sitten, ilman minkäänlaista ilmoitusta, mainintaa tai perustetta.

Kyseessä on täysin selvä painostuksesta johtuva sensuuri, sillä ei kai se ohjelma sinne Areenaan olisi muutoin ylipäänsä päätynyt ja on ristiriidassa Nankingin kidutusten, kouluampumisten ym. kanssa, jotka Areenasta eivät ole poistuneet. Painostuksesta johtunut sensuuri, josta yritettiin selvitä kaikessa hiljaisuudessa.


Ranskan- ja arabiankielinen dokumentti on tässä tekstitettynä ja se kannattaa ehdottomasti katsoa. Huomaa, että tämä Ylen ostama versio on 54-minuuttinen tynkäversio. Leikkaamaton 68 minuutin versio löytyy täältä (ei tekstitystä).

Tässä pätkittyjä kohtia:

7.40 eteenpäin haastattelua leikattu.
10.15 taas haastattelua leikattu, mukana ahdistelupätkä kadulta.
13.50 ryhmäpuhetta leikattu.
15.30 metroahdistelukohtausta on leikattu.
18.40 metroahdistelun salakuuntelukohtausta on leikattu.
31.10 kaapumiehen haastattelua on leikattu. Taustalla pyörii samalla musavideosta pätkää. Myös metroahdistetun haastattelun jatkuminen leikattu.
33.50 ympärileikatun haastattelua leikattu.
36.55 violettipaitaisen naisen haastattelu/kadulla kävely leikattu pois.
39.05 torikokousta leikattu.
42.40 turbaanimies/ympärileikattu/rättipäiden tv-show/harmaahiuksisen ukkelin haastattelu/mustakaapujen kokoontumisajot leikattu.
49.50 Jonkun journalistin haastattelu puuttuu. Välipätkinä kuvaa pimeistä kaduista. Sitten pukuherran kanssa undercover, ilmeisesti huoria yritetään saada.Huomauttaisin Ylelle, että videossa kuvataan muslimikulttuuria, jota Yle kuvaa ahdistavaksi. Moinen solvaus on huonosti piilotettua kiihottamista kansanryhmää vastaan.Ohjelma on nyt palannut Areenaan kahdeksi viikoksi.

lauantai 13. heinäkuuta 2013

Seis rasistisille murhille

9.7.2013 maamme maine sai jälleen kolauksen, kun ECRI julkaisi pitkään odotetun raportin Suomea kalvavan rasismin tilasta. 51 suositusta Suomelle sisältävä 186-kohtainen raportti on ikävä muistutus siitä, että kaikesta rasismin vastaisesta työstä ja siihen upotetuista miljardeista huolimatta rasismia ei ole saatu vieläkään kuriin.

Lainaus sivulta 29:
Vaikka Suomen viranomaiset eivät kertomansa mukaan ole tietoisia yhdestäkään rasistisista syistä tehdystä murhasta, muslimiyhteisön edustajat kertoivat ECRI:lle, että rasistisia murhia on tapahtunut pääosin nettisivuillaan vihaviestejä julkaisevien rasististen ryhmien tekeminä.

Näin eurovaaliehdokkaana haluan heti tehdä selväksi, että minkäänlaisia rasistisia murhia en tule hyväksymään, tuomitsen universaalisti kaikki rasistiset murhat ja irtisanoudun niistä mitä jyrkimmin. Nämä on saatava loppumaan. Jos tulen valituksi, lupaan tehdä asialle jotain. Sinäkin voit tukea asiaa tykkäämällä luomastani fb-sivusta.

Lainaus sivulta 30:
ECRI suosittaa painokkaasti, että Suomen viranomaisten tulee huolehtia siitä, että rasistisista rikoksista tuomitaan asianmukaiset rangaistukset. Heidän tulee myös huolehtia siitä, että näihin rikoksiin syyllistyneitä vastaan nostetaan syytteet ja että syyttäjä ja tuomioistuimet panevat lakisäännökset täytäntöön.

Tästä ei voi olla kuin samaa mieltä. Murhasta, myös rasistisesta, pitäisi aina tuomita ehdottomaan vankeuteen, sillä ehdollinen vankeus ei ole mielestäni riittävä rangaistus – ei vaikka sen lisäksi määrättäisiin yhdyskuntapalvelua. Eikä näin vakavissa rikoksissa tulisi jättää syyttämättä.

Kävin läpi Optulan viimeisimmän henkirikoskatsauksen. Sen mukaan 2003-2011 henkirikoksia tehtiin 1 091 kpl. Näistä 39 kohdistui ulkomaalaisiin ja heistä 17 kuoli suomalaisen takia. Kuolleista 1 oli somali ja 2 turkkilaisia, 11 ei-varsinaisia (Venäjä, Viro, Ruotsi) ja 3 epävarmaa (muu maa, luultavasti ainakin Thaimaa ja Vietnam). Loput eli 56 % ulkomaalaisista kuoli keskinäisessä sovittelussa. Henkirikoksista noin viidennes on murhia.

Käsittää maassa pysyvästi asuneisiin ja tilapäisesti oleskelleisiin kohdistuneet rikokset. Sisältää myös Suomen kansalaisuuden omanneisiin maahanmuuttajataustaisiin kohdistuneet rikokset
sivu 13:
Selväpiirteisempiä viharikoksia olivat ne kaksi, joista toisessa tekijä ilmoitti motiivikseen vihan alkoholisteja kohtaan ja toisessa uhri oli surmattu pedofiilina. Rikoksia, joissa motiivi olisi mainittu selvän rasistiseksi, ei katsauskaudella kirjattu yhtäkään.

sivu 26:
Tuomituista 93 prosenttia tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen, viisi prosenttia ehdolliseen vankeusrangaistukseen, yksi prosentti yhdyskuntapalvelurangaistukseen ja yksi prosentti sakkorangaistukseen.

Eli vain 7 prosenttia selviää ilman ehdotonta.


Sivut 17-19:

Kansalaisuus ja syntymämaa.

Suomalainen henkirikollisuus on suurelta osin syntyperäisten suomalaisten keskinäistä rikollisuutta. Katsauskauden pääepäillyistä 96 prosenttia oli Suomen kansalaisia, neljällä (0,4 %) oli Suomen ja muun maan kaksoiskansalaisuus ja neljä prosenttia oli ulkomaan kansalaisia. Suomen kansalaisuuden omanneista epäillyistä kaksitoista (1,2 %) oli maahanmuuttajataustaisia.

Myös maassa vakituisesti asuvien ulkomaan kansalaisten suhteellinen rikollisuustaso oli ajanjaksolla jonkin verran syntyperäisten suomalaisten rikollisuustasoa matalampi. Maahanmuuttajaryhmien välillä oli kuitenkin selviä eroja rikollisuustasossa. Selvästi korkein rikollisuustaso oli kantaväestön romaneilla.

Maassa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten ohella myös Suomessa käymässä olevat tai oleskelulupahakemuksen hyväksymistä odottavat ulkomaan kansalaiset syyllistyivät vuosina 2003–2011 henkirikoksiin. Tällaisia lyhytaikaisesti tai väliaikaisesti maassa oleskelleiden ulkomaalaisten tekemiä henkirikoksia oli yhteensä 16 (puolitoista prosenttia kaikista henkirikoksista). Eniten ajanjaksolla tämän tyyppisiä rikoksia tekivät Ruotsin kansalaiset (kolme rikosta).

Käsittää maassa pysyvästi asuneet pääepäillyt. Kaksoiskansalaisuuden omanneet ja kansalaisuudeltaan tuntemattomat on laskettu Suomen kansalaisiksi. Kurdien, somalien, venäläisten, vietnamilaisten ja virolaisten rikollisuustasot on laskettu kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvan maassa asuvan väestön pohjalta. Romaneita koskevat tiedot on kerätty rikosilmoitusten selosteosista. Kaikki ajanjaksolla henkirikoksiin syyllistyneet romanit kuuluivat kantaväestöön. Romaneiden väestömääräksi on suhdelukua laskettaessa arvioitu 12 000 henkilöä.

Käsittää maassa pysyvästi asuneiden ja tilapäisesti oleskelleiden tekemät rikokset. Sisältää myös Suomen kansalaisuuden omanneiden maahanmuuttajataustaisten rikokset.


Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten henkirikokset olivat kohdistuneet pääosin kantaväestöön. Rikoksista 60 prosentissa uhri oli kantaväestöstä, 30 prosentissa tekijän etnisestä ryhmästä ja 11 prosentissa muusta ulkomaalais-/ maahanmuuttajaryhmästä. Kantaväestön romanien uhreista 45 prosenttia oli romaneita.

Rikokset olivat kohdistuneet tekijän lähiomaisiin, tuttavapiiriin ja tekijälle ennalta tuntemattomiin henkilöihin samassa suhteessa kuin kantaväestönkin henkirikokset. Sitä vastoin eräiden motiivityyppien yleisyydessä esiintyi selviä eroja kantaväestön ja ulkomaalaistaustaisten rikosten välillä. Ulkomaalaistaustaisten henkirikokset oli tehty kantaväestön rikoksia useammin mustasukkaisuudesta tai taloudellisista motiiveista. Ryyppyriidoiksi luokiteltuja rikoksia ulkomaalaistaustaisilla oli puolestaan suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin kantaväestöllä.

Maahanmuuttajataustaisten kuolleisuus henkirikoksiin oli samaa tasoa kuin kantaväestöllä. Erot maahanmuuttajaryhmien välillä olivat kuitenkin huomattavia. Selvästi korkein henkirikoskuolleisuus oli kantaväestön romaneilla.

Maassa pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten ohella Suomessa surmattiin ajanjaksolla kymmenen täällä käymässä ollutta tai vain tilapäisesti oleskellutta henkilöä. Heistä kolme oli syntynyt Suomessa, loput olivat ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten ryhmässä venäläisiä oli määrällisesti eniten (kaksi).

Kaksoiskansalaisuuden omanneet ja kansalaisuudeltaan tuntemattomat on laskettu Suomen kansalaisiksi. Kurdien, somalien, venäläisten, vietnamilaisten ja virolaisten rikollisuustasot on laskettu kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvan maassa asuvan väestön pohjalta. Romaneita koskevat tiedot on kerätty rikosilmoitusten selosteosista. Kaikki ajanjaksolla henkirikoksissa surmatut romanit kuuluivat kantaväestöön. Romaneiden väestömääräksi on suhdelukua laskettaessa arvioitu 12 000 henkilöä.Käsittää maassa pysyvästi asuneisiin ja tilapäisesti oleskelleisiin kohdistuneet rikokset. Sisältää myös Suomen kansalaisuuden omanneisiin maahanmuuttajataustaisiin kohdistuneet rikokset.Ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuneiden henkirikosten tekijöistä pääosa oli maahanmuuttajataustaisia. 44 prosentissa rikoksia tekijä kuului samaan ryhmään kuin uhri ja 13 prosentissa johonkin muuhun maahanmuuttajaryhmään. Kantaväestöön kuuluvat surmaajat olivat tehneet rikoksista 44 prosenttia. Kantaväestön romaneiden surmaajista 67 prosenttia oli romaneita.

Henkirikostietokantaan kirjataan myös Suomen rajojen ulkopuolella tehtyjä henkirikoksia, jos tekijä asuu pysyvästi Suomessa ja Suomen viranomaiset ovat osallistuneet rikoksen selvittämiseen. Tällaisia suomalaisten ulkomailla tekemiä henkirikoksia kirjattiin tietokantaan katsauskaudella neljä. Rikoksista kaksi oli tapahtunut Venäjällä, yksi Virossa ja yksi Espanjassa. Kaikissa myös uhrin kotipaikkana oli Suomi.Takaisin ECRI:n raporttiin:

Rikoslain rasismia ja rotusyrjintää koskevat säännökset


Edellisessä raportissaan ECRI suositti, että Suomen viranomaiset tehostavat pyrkimyksiään voimassaolevien rasismin ja rotusyrjinnän vastaisten rikoslain säännösten täytäntöönpanon parantamiseksi. ECRI suositti myös, että Suomen viranomaiset tehostavat pyrkimyksiään rasismiin ja rotusyrjintään liittyvien tapausten liian vähäisen ilmoittamisen korjaamiseksi. ECRI katsoi myös, että viranomaisten tulisi ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että rasismin ja rotusyrjinnän mahdolliset uhrit tulevat tietoisemmiksi oikeuksistaan ja olemassa olevista keinoista hakea oikeutta.

Tämän vuoden raportissaan ECRI suurin piirtein toistaa suosituksensa.

ECRI:n mukaan käsite rotusyrjintä merkitsee mitä tahansa erilaistavaa kohtelua, joka perustuu “rodun”, ihonvärin, kielen, uskonnon, kansalaisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän tapaisiin syihin ja jolla ei ole objektiivista ja kohtuullista oikeutusta. Rasismi tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan “rotu”, ihonväri, kieli, uskonto, kansalaisuus tai kansallinen tai etninen alkuperä tai muu vastaava peruste on oikeutuksena henkilön tai ihmisryhmän halveksunnalle tai yhden henkilön tai ihmisryhmän ylemmyydelle. 


Työelämä

Romaniyhteisön piirissä työttömyysaste on 40 %. Tämän vuoksi ECRI pitää tervetulleena Suomen viranomaisten vakuutusta, jonka mukaan valmisteilla on vuonna 2012 julkaistava opas, jonka tarkoituksena on edistää romanien osallistumista työmarkkinoihin.

Minäkin odotan tätä opasta vesi kielellä ja ihmettelen suuresti miksei tätä ole julkaistu aiemmin. Olisi tämäkin ongelma hoidettu jo aikoja sitten. Tuossa työttömyystilastoja muista ryhmistä.


Romaniyhteisön edustajat kertoivat ECRI:lle, että vaikka lain mukaan paikallisten työvoimatoimistojen tulisi palkata erityinen henkilö avustamaan romaneja työnhaussa, näissä tehtävissä on nyt vain viisi henkilöä Etelä-Suomessa. 
Somaliyhteisön edustajat kertoivat, että yhteisön työttömyysaste on korkea (50 %) jopa hyvin koulutettujen piirissä. 

Meillä on siis vielä pitkä matka tosiasialliseen tasa-arvoon.


Poliittinen kielenkäyttö


ECRI on huolissaan rasismista julkisessa kielenkäytössä ja erityisesti nk. jytkyvaalien vaikutusta tähän. Raportin kohdassa 92, sivulla 30 analysoidaankin vallan kolmijako-opin lisäksi Perussuomalaisten holtittomien lausumien vaikutusta arkirasismiin kaduilla ja kaupoissa:

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset, jolla on muukalaisvihamielisiä taipumuksia, kasvatti tukeaan ja nousi neljän suurimman puolueen joukkoon. Sen eduskuntaryhmä hyväksyi lausuman, jossa se vaati kaikkien vähemmistöryhmiin kohdistuvien erityistoimien poistamista tasa-arvon nimissä. Tämä lausuma sai osakseen hyvin vähän tukea muilta poliittisilta toimijoilta eikä se näytä vaikuttaneen hallituksen politiikkaan. ECRI:n huomion kohteena olevien ryhmien edustajat ovat kuitenkin kertoneet ECRI:lle, että vuoden 2011 vaalien jälkeen arkipäivän rasismi on lisääntynyt mm. kaduilla ja kaupoissa, mikä osoittaa, että tällaisella kielenkäytöllä on suora vaikutus asianomaisten ryhmien elämään. Useita Perussuomalaisten poliitikkoja – kansanedustajia ja kunnanvaltuutettuja – on tuomittu rasistisista tai muukalaisvihamielisistä lausumista. Kesäkuussa 2012 korkein oikeus antoi eräälle puolueen johtavalle kansanedustajalle sakkotuomion uskonrauhan rikkomisesta ja muukalaisvihamielisestä kiihottamisesta. Asianomainen poliitikko luonnehti tuomiota vain muutaman yksilön mielipiteeksi. Muut puolueet katsoivat, että tämä oli asiatonta oikeuslaitoksen arvostelua lainsäädäntövallan edustajalta ja vaativat asianomaista luopumaan eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta. Yllä mainittujen poliitikkojen holtittomat lausumat sekä niistä seuranneet rangaistukset näyttävät olleen syynä puolueen kannatuksen laskuun vuonna 2012. ECRI toteaa kansalaisyhteiskunnan piiristä saatujen tietojen viittaavan siihen, että alkuvuonna 2012 käytyjen presidentinvaalien jälkeen poliittinen kielenkäyttö on palannut maltillisempaan suuntaan. Samat lähteet kuitenkin totesivat odottavansa lokakuun 2012 kuntavaaleja nähdäkseen, onko tämä suunta todella vahvistunut, sillä kyseinen puolue kerää suurimman osan kannatuksestaan maakunnista. ECRI haluaa siksi kehottaa varuillaanoloon ja muistuttaa poliittisia johtajia siitä, että heidän tulee välttää käyttämästä rasistista ja/tai muukalaisvihamielistä kieltä vaalitarkoituksissa. Euroopan poliittisten puolueiden rasisminvastainen peruskirja ja ECRI:n rasistisen, juutalaisvastaisen ja muukalaisvihamielisen poliittisen kielen käyttöä koskeva julkilausuma sisältävät hyödyllisiä ohjeita ECRI:n huolen kohteena olevia ryhmiä koskevan poliittisen kielen parantamisesta


ECRI suosittaa Suomen viranomaisille, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin varmistuakseen siitä, että poliitikot toimivat vastuullisesti käsitellessään ECRI:n huolen kohteena olevia ryhmiä koskevia asioita. ECRI suosittaa myös, että viranomaiset saattavat Euroopan poliittisten puolueiden rasisminvastaisen peruskirjan ja ECRI:n rasistisen, juutalaisvastaisen ja muukalaisvihamielisen poliittisen kielen käyttöä koskevan julkilausuman poliitikkojen tietoon.

On käsittämätöntä, että vielä 2013 on poliitikkoja, jotka eivät ole kuulleet rasisminvastaisesta peruskirjasta.Tiedotusvälineet


Kansalaisyhteiskunnan piiristä kerrottiin, että osa Suomen tiedotusvälineistä ei juuri kunnioita vähemmistöjä yleisellä tasolla ja että niissä on avointa rasismia, antisemitismiä ja muukalaisvihamielisyyttä. 

Tämä on kyllä erittäin valitettavaa. Kyllä tiedotusvälineiden tulisi kunnioittaa vähemmistöjä. Avointa rasismia ei voi hyväksyä eikä antisemitismille, fasismille tai muukalaisvihamielisyydelle tule antaa tilaa.

Muslimiyhteisön edustajat kertoivat ECRI:lle, että tiedotusvälineet välttävät mainitsemasta henkilön uskonnollista taustaa Suomessa sattuneiden tapahtumien yhteydessä, joskin ne ovat taipuvaisia yhdistämään islamin terrorismiin.

ECRI:n saamien tietojen mukaan osa tiedotusvälineistä kiihottaa epäluuloisuuteen somaleja kohtaan. Lisäksi on todettu, että Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevien romanikerjäläisten näkyminen Helsingin kaduilla on herättänyt ilkeämielistä keskustelua kolmen viime vuoden aikana, ja osa tiedotusvälineissä julkaistuista näkemyksistä ja artikkeleista on ollut luonteeltaan rasistisia. 

Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat niin ikään kiinnittäneet ECRI:n huomiota televisio-ohjelmiin ja -sarjoihin, jotka levittävät stereotypioita romaneista.

Tiedotusvälineillä voi olla myönteinen vaikutus ECRI:n huomion kohteena olevia ryhmiä koskeviin asioihin; ne ovat esimerkiksi kiinnittäneet huomiota yllä käsiteltyjen thaimaalaisten kausityöntekijöiden vaikeuksiin. ECRI on tästä syystä sitä mieltä, että viranomaisten tulisi kannustaa tiedotusvälineitä tässä suhteessa.

On suoranainen skandaali, että tiedotusvälineet tuovat esille thaipoimijoista vain hyvät ja Itä-Euroopan romaneista huonot puolet.

ECRI suosittaa, että Suomen viranomaiset kannustavat tiedotusvälineitä - puuttumatta niiden toimitukselliseen itsenäisyyteen - huolehtimaan siitä, että niiden jakama tieto ja lähettämät ohjelmat eivät osaltaan luo vihamielistä ilmapiiriä ECRI:n huomion kohteena olevien ryhmien jäseniä kohtaan. Se suosittaa myös, että viranomaiset tukevat kaikkia tiedostusvälineiden tällä alalla tekemiä aloitteita ja antavat niille riittävät resurssit tarjota sekä perus- että jatkokoulutusta ihmisoikeuksista yleisesti ja rasismiongelmista erityisesti.


Internet

ECRI toteaa, että Internetin rasistiset sisällöt – keskustelupalstoilla, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa – ovat Suomessa yhä ongelma. Vähemmistövaltuutettu on raportoinut tiedossaan olevasta kirjallisesta rasistisesta aineistosta.

Tietoja on tullut myös siitä, että vastaavanlaista aineistoa on olemassa koskien saamelaisten pyrkimyksiä kieltensä kehittämiseen.

Ensimmäisenä tulee mieleen Yle, joka ei edelleenkään suostu aikaistamaan saamenkielistä uutislähetystä eli Oddasatia.Tästä syystä ECRI pitää tervetulleena Suomen viranomaisilta saamaansa tietoa, jonka mukaan poliisi on tehostanut toimiaan mm. verkossa olevan rasismin torjumiseksi.Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ovat yhdessä laatineet Internet-palvelutarjoajien eettisen säännöstön. Poliisi avasi maaliskuussa 2010 verkkopalvelun, jota kautta voi mm. ilmoittaa Internetissä olevasta rasistisesta tai muukalaisvihamielisestä materiaalista.

ECRI on niin ikään kuullut viranomaisilta, että Internetissä toimii ns. nettipoliiseja, jotka helpottavat yhteydenottamista poliisiin. Kuten yllä on todettu, kesäkuusta 2011 alkaen jokainen sivuston ylläpitäjä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen mistä tahansa sivustolle laitetusta rasistisista viesteistä, mikäli ylläpitäjä on niistä tietoinen eikä poista niitä.

Viranomaiset kertoivat, että journalistin ohjeisiin on lisätty Julkisen sanan neuvoston syyskuussa 2011 hyväksymä ja 1.10.2011 voimaan tullut liite. Uuden liitteen mukaan tiedotusvälineet ovat sitoutuneet poistamaan julkisilta verkkofoorumeiltaan kaikki asiattomat viestit. Liitteessä edellytetään lisäksi, että toimitukset valvovat verkkosivujaan ja pyrkivät ehkäisemään kaiken sellaisen sisällön julkaisemisen, joka loukkaa yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Tällaista sisältöä on yksilöön tai ryhmään kohdistuva syrjintä, väkivalta tai viha. Suurin osa näistä toimenpiteistä on tehty kuitenkin vasta vähän aikaa sitten, joten niiden vaikutusta on vielä vaikeaa arvioida. 

Kansalaisyhteiskunnan edustajien mukaan poliisilla ei ole riittäviä resursseja ongelman ratkaisemiseen. Poliisi on itse kertonut ECRI:lle siitä, miten vaikeaa ilmiön torjuminen on sen mittakaavasta johtuen. Siksi ECRI toivoo, että viranomaiset tekevät kaikkensa Internetissä olevaan rasismiongelmaan puuttumiseksi.


ECRI suosittaa, että Suomen viranomaiset ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin Internetissä olevan rasismin torjumiseksi mm. järjestämällä tähän tähtääviä tietoisuutta lisääviä kampanjoita ja huolehtimalla siitä, että asianomainen lainsäädäntö pannaan täytäntöön sen mukaisesti mitä Euroopan neuvoston kansainvälisen tietoverkkoyleissopimuksen tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia koskevassa lisäpöytäkirjassa todetaan. 

Tilanne alkaa olla jo niin vakava, etten usko enää perinteisten kampanjoiden riittävän. Toki niitäkin tulee järjestää, mutta tosiasiallisen tasa-arvon edistämisen kannalta olisi ensisijaisen tärkeää sulkea rasistisia mielipiteitä kirjoittavat kokonaan yhteiskunnasta.


Lisäksi suositetaan, että poliisille myönnetään ne resurssit, joita se tarvitsee Internetissä olevan rasismin torjumiseen.

Resurssien tulee totta kai olla riittävät. Ei puutteellisilla resursseilla ole mahdollista puuttua Internetissä vellovaan rasismiin.

Toivoa ei silti pidä menettää, sillä tilanne on rauhoittumaan päin:
Kuten edellä on todettu, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskeva julkinen keskustelu on muuttunut vihamielisemmäksi etenkin yllä mainitun populistipuolueen vaalimenestyksen jälkeen, joskin – kuten myös yllä mainittiin –, tilanne rauhoittui vuoden 2012 alkupuolella pidettyjen presidentinvaalien aikana ja niiden jälkeen. ECRI toivoo, että tilanne jatkuu tällaisena ja että poliittiset puolueet jatkossa pidättäytyisivät leimaamasta turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.
Kun vielä rasististen murhien tehtailu saataisiin lakkaamaan, niin tilannetta voitaisiin kutsua jokseenkin siedettäväksi, vaikka tällöinkin kamppailu mm. piilorasismia tietenkin jatkuisi herkeämättömänä.