lauantai 22. marraskuuta 2014

Ei mikään pieni vähemmistöRichard Jomshof (SD): Arvoisa puhemies!

Herra puhemies! Al-Qaida, al-Shabaab, Boko Haram, Hamas, Hizb ut-Tahrir, Hizbollah, Islamilainen jihad, Islamilainen valtio, Jemaah Islamiyah, Muslimiveljeskunta, talibanit ― listasta voidaan tehdä paljon pidempi, merkittävästi pidempi kuin tässä.

Näille ryhmille on yhteistä se, että ne ovat demokratian vastaisia ja väkivaltaisia muslimiterroristijärjestöjä.

Joka kerta heidän käyttäessään väkivaltaa menetelmänään, joka kerta itsemurhapommittajien räjäyttäessä viattomia ilmaan, joka kerta heidän halal-teurastaessaan “vääräuskoisia”, he saavat teoilleen tukea koraanista ja Muhammedin teoista.Herra puhemies! Näitä organisaatioita on niin paljon, ja niiden toiminta niin laajaa, että tuskin voidaan väittää, että kyse on pienestä vähemmistöstä.

Ongelmana eivät ole vain nämä organisaatiot, vaan myös tietyt valtiot, kuten Iran, Saudi-Arabia, Pakistan ja Afganistan, islamilaiset valtiot, jotka hylkäävät ne arvot, joita me pidämme itsestään selvinä. Eikä voida väittää, että kyseessä olisi vain pieni vähemmistö.

Lisäksi esimerkkinä on Turkki, joka käy läpi nopeaa islamisoitumista, tai Egypti, jossa vuoden 2012 vaaleissa lähes 50 % väestöstä päätti äänestää islamistista Muslimiveljeskuntaa. 25 prosenttia puolestaan päätti äänestää islamistisia salafisteja.

Murskaavan suuri enemmistö äänestäjistä päätti siis tukea antidemokraattisia islamisteja.

Älkää tulko kertomaan, että kyseessä on vain pieni vähemmistö.

Herra puhemies, muutama päivä sitten Pakistanissa 1500:n ihmisen lynkkausjoukko hyökkäsi kristityn pariskunnan kimppuun.

Paikallisten mullahien innokkaan kannustuksen saattelemana heidät raahattiin kadulle, pahoinpideltiin ja heitettiin tiiliuuniin ja sytytettiin tuleen.

Nainen oli viidennellä kuulla raskaana. Mikä oli heidän rikoksensa? Heitä syytettiin Koraanin häpäisemisestä.

1500 ihmistä ei ole pieni vähemmistö.

Onko tässä salissa ketään, joka voisi ylipäätään kuvitella, että muutama sata esimerkiksi Simrishamnin asukasta, muutamien pappien innokkaasti kannustamana, voisivat tehdä vastaavan teon täällä Ruotsissa? Enpä usko.

Kristityt ovat maailman vainotuin ryhmä. Pahin tilanne on muslimimaailmassa, jossa kristittyjä murhataan, raiskataan, halvennetaan ja nöyryytetään, ja ajetaan pois kodeistaan, pois kristillisyyden alkukodista.

Älkää tulko sanomaan, että tämä koskee pientä vähemmistöä. Kyse on systemaattisesta kristittyjen vainosta suurissa osissa muslimimaailmaa.

Herra puhemies! Kun Ruotsi sitten ottaa vastaan kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ― kyllä, tämä koskee myös Eurooppaa ― ihmisiä maailman tästä osasta, luo tämä ongelmia, suuria ongelmia, luonnollisesti, koska edes paikkoja asumiseen ei ole tarjolla. Ei ole myöskään töitä, joihin voisi mennä, ja sairaanhoito, koulu ja huolenpito eivät riitä. Hyvinvointi imetään kuiviin ja tuhotaan.

Monet niistä arvoista, joita näemme tuossa maailman osassa, saavat nyt jalansijaa myös Euroopassa ja Ruotsissa, mikä luo pirstaloitumista, segregaatiota, väkivaltaa ja levottomuuksia.

Syntyy rinnakkaisia yhteiskuntia, joihin eristäydytään muusta yhteiskunnasta.

Ruotsi, joka oli muinoin yhtenäinen ja turvallinen maa on jakautunut ryhmiin ja repeytymässä rikki.
Ruotsi on menossa kohti järjestelmän romahtamista. Syyllisiä tähän ovat muut seitsemän puoluetta, ne poliitikot myös tässä salissa, jotka edustavat näitä puolueita ― nämä usein infantiilit poliitikot ja puolueet, jotka elävät jonkinlaisessa harhakuvitelmassa. He uskovat täysin tosissaan, että ratkaisu integroitumisongelmiin on lisää maahanmuuttoa ja lisää islamisoitumista, ja että aukot julkisessa hyvinvoinnissa voidaan paikata rahalla, jota kasvaa puissa tai tippuu kuin mannaa taivaasta.

Herra puhemies, Ruotsi on matkalla kohti järjestelmän romahdusta, ja muilla puolueilla ei valitettavasti ole tarpeeksi ymmärrystä tajutakseen tämän.

Kiitos.

***

Video löytyy myös facebookista.

***Richard Jomshof (SD): Herr talman! al-Qaida, al-Shabab, Boko Haram, Hamas, Hizb ut Tahrir, Hizbollah, Islamiska jihad, Islamiska staten, Jemaah Islamiyah, Muslimska brödraskapet, talibanerna – listan kan göras lång, betydligt längre än så.

Herr talman! Gemensamt är att de alla är våldsförespråkande och antidemokratiska islamistiska terroristorganisationer. Varje gång de använder våld som metod, varje gång självmordsbombare spränger oskyldiga i luften, varje gång de halalslaktar ”otrogna” hittar de stöd för detta i Koranen och i Muhammeds handlingar. Dessa organisationer är så många och deras verksamhet så omfattande att det knappast går att påstå att det rör sig om en liten minoritet.

Problemet är dock inte bara dessa organisationer utan även länder som Iran och Saudiarabien, länder som Pakistan och Afghanistan, islamistiska länder som trampar på de värden vi tar för givna. Inte heller i detta fall kan man påstå att det rör sig om någon liten minoritet.

Ytterligare exempel är Turkiet, som genomgår en snabb islamisering, eller Egypten, där närmare 50 procent av befolkningen i valet 2012 valde att rösta på islamistiska Muslimska brödraskapet. 25 procent valde i sin tur att rösta på de islamistiska salafisterna. En förkrossande majoritet av de röstande valde alltså att stödja antidemokratiska islamister. Kom inte och säg att det rör sig om en liten minoritet!

Herr talman! För några dagar sedan attackerades ett kristet par av en lynchmobb på 1 500 personer i Pakistan. Under ivrigt påhejande av traktens mullor släpades de ut på gatan, misshandlades och kastades in i en tegelugn och eldades upp. Kvinnan var gravid i femte månaden. Vilket var då brottet? De anklagades för att ha skändat Koranen. 1 500 personer är inte vad jag kallar en liten minoritet.

Finns det någon i denna sal som över huvud taget kan tänka tanken att några hundra till exempel Simrishamnsbor, ivrigt påhejade av några präster, skulle begå en liknande handling här i Sverige? Jag tror inte det.

Kristna är världens mest förföljda grupp. Värst är det i den muslimska världen där kristna mördas, våldtas, förnedras och fördrivs från sina hem, från kristenhetens urhem. Kom inte och säg att det handlar om en liten minoritet. Det handlar om en systematisk förföljelse av kristna över stora delar av den muslimska världen.

Herr talman! När då Sverige tar emot tiotusentals, hundratusentals – ja, det gäller även Europa för den delen – människor från denna del av världen skapar det problem, stora problem, naturligtvis eftersom det inte finns någonstans att bo. Det finns inte heller några arbeten att gå till, och vård, skola och omsorg räcker inte till. Välfärden dräneras och raseras.

Många av de värderingar vi ser i den delen av världen får nu också fäste i Europa och Sverige, vilket skapar splittring, segregation, våld och oroligheter. Parallella samhällen växer fram där man avskärmar sig från resten av samhället. Sverige som en gång var ett homogent och tryggt samhälle segregeras och slits sönder.

Sverige är på väg mot en systemkollaps. Skulden för detta ligger hos övriga sju partier, hos de politiker även i denna sal som företräder dessa partier – dessa många gånger infantila politiker och partier som lever i någon sorts vanföreställning. Man tror på fullt allvar att lösningen på integrationsproblemen heter mer massinvandring och mer islamisering och att hålen i välfärden kan lagas med pengar som växer på träd eller faller som manna från himlen.
Herr talman! Sverige är på väg mot en systemkollaps, och övriga partier har tyvärr inte förstånd nog att inse detta.

(Applåder)

Ruotsidemokraatti yhteiskunnasta ja islamofobiastaKent Ekeroth (SD): Arvoisa puhemies!

Todellisuuteen perustumattomia, suuruudenhulluja unelmia kutsutaan pilvilinnoiksi.

Tämä kuvaa hyvin Ruotsin koko poliittista eliittiä, joista osa on tässä edessäni, ja jotka ovat luoneet monikulttuurisen massamaahanmuuttoyhteiskunnan. Luulen, että pohjimmiltaan useimmat teistä tajuavat, että tämä pilvilinna on nyt romahtanut, ja te olette aiheuttaneet Ruotsille katastrofin.

Sen katastrofin voimme nähdä nyt kunnissamme. Tottakai, te pysyttelette hienoissa iskulauseissanne “kaikkien tasa-arvoisuudesta”, millä ei ole yhtään mitään tekemistä sen kanssa, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa me saamme tai meidän tulisi harjoittaa.Toki te haluatte pitää hyvin palkatut työnne, korkeat asemanne ja sosiaalisen elämänne.  Toki vuosikymmenien saatossa olette ajaneet itsenne nurkkaan, josta ei niin vain paetakaan.

Mutta luulen, että moni teistä kuitenkin tajuaa, mitä olette tehneet.  Kun [edellinen pääministeri] Reinfeldt joutui myöntämään massamaahanmuuton valtavat kustannukset, käsitteli hän vain osaa ongelmasta. 

Pitkällä aikavälillä luultavasti vielä tärkeämpää on, että massamaahanmuutto ja monikulttuuri tuhoavat sen, mikä pitää yhteiskuntaamme koossa ja mitä kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi ja luottamukseksi. Korkean luottamuksen maissa on säännönmukaisesti vakaa demokratia, vahva talous, hyvä kansanterveys, vähän korruptiota, alhainen rikollisuus sekä korkean tasoinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Pohjoismaissa luottamus on äärimmäisen korkealla. Olemme loistaneet tässä asiassa muihin maihin verrattaessa.

Lars Trägårdh, joka on historian professori Ersta Sköndalin korkeakoulussa, on omistanut paljon aikaa ruotsalaisen ja pohjoismaisen luottamuksen tutkimiselle. Hän sanoo, että luottamus oli Ruotsissa mahdollista siksi, että väestö oli homogeeninen.

Tiedän, että te ette halua kuulla tätä, mutta se ei muuta totuutta.

Minun suositukseni on hyväksyä tämä tosiasia sen sijaan, että sitä kiellettäisiin aina absurdiuteen asti, kuten te olette tehneet monen muunkin asian kanssa.

Tutkimusraportti Ruotsalainen viileä luottamus osoitti seuraavaa: Kunnat, joissa vallitsee alhaisin paikallistason yhteiskuntaluottamus, erottuvat suuremmilla tuloeroilla ja suurella ulkomailla syntyneiden osuudella.

Tutkimuksessa kirjoitetaan: “Meidän tuloksemme osoittavat, että moninaisuutta sisältävillä alueilla asuvien yksilöiden luottamus paikallisyhteiskuntaan on alhaisempi.

Tämä yhteys on erittäin vahva ja jää jäljelle - kuunnelkaa nyt - vaikka muut sosioekonomiset tekijät otetaan huomioon.”

Ruotsalainen luottamus ei kehittynyt hyvinvointiyhteiskunnan ja sosialidemokraattien myötä, jos niin luulette.

Se on vallinnut tuhannen vuoden ajan. Te olette yhden sukupolven aikana alkaneet ajaa sitä alas. Näin osoittavat sellaiset tutkimukset, jotka näyttävät, että luottamus maassamme alkaa vähentyä.

Myös kansainvälinen tutkimus osoittaa täsmälleen saman asian, jos olisitte vaivautuneet sitä lukemaan. 

Robert Putnam tuli sellaiseen johtopäätökseen, että monikulttuurisissa yhteiskunnissa ihmisistä on tullut “kilpikonnia”. Yleinen luottamus, yhteisöllisyys, solidaarisuus ja yhteiskuntaosallistuminen vähentyvät.

Jordahl ja Gustavsson julkaisivat vuonna 2006 tutkimuksen, joka osoittaa, että monikulttuurin ja yhteiskunnallisen luottamuksen välillä on selkeä negatiivinen yhteys myös Ruotsissa.

Professori Vernon Bogdanor kirjoittaa: “Voidaan väittää, että yhteenkuuluvuuden tunne riippuu siitä, kuinka homogeeninen yhteiskunta on.”

Professorit Costa ja Kahn tekivät meta-analyysejä, jotka vetävät yhteen 15 tutkimusraporttia, joista jokainen tuli lopputulokseen, että homogeenisemmat yhteiskunnat tuottavat korkeampia tasoja sosiaalista pääomaa. Se on juuri sitä, mikä sitoo yhteiskunnan yhteen ja saa aikaan sen, että ihmiset haluavat maksaa veroja ja auttaa toisia. Ei riitä, että tuhlaatte valtavia summia massamaahanmuuttoon, joka menee kaiken muun edelle.

Samalla te romutatte äärimmäisen herkkää, tuhatvuotista ruotsalaista kulttuuria, joka loi perustan koko fantastiselle ja menestyksekkäälle Ruotsille, ruotsalaisten luottamukselle, yhteisöllisyydelle ja sosiaaliselle pääomalle. 

Tästä historia tulee teidät tuomitsemaan erittäin ankarasti.

Kiitos.


Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Lawen Redar haluaa esittää kysymyksen.

Lawen Redar (S): Islamofobia [puhemies keskeyttää] … Arvoisa puhemies, islamofobia on termi, joka tarkoittaa vihaa, rasismia ja stereotyyppejä muslimeja kohtaan. Pahimmillaan se ilmenee viharikoksina, uskonnollisena sortona, syrjintänä mutta myös rasistisina kulttuuriyleistyksinä, jotka koskevat muslimikulttuuria, kuten te sitä kutsutte.

Ruotsidemokraatit ovat julistaneet, että heidän puolueellaan on nollatoleranssi rasismiin, joten olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan, millaisia rasismin vastaisia käytänteitä ruotsidemokraateilla on ja mitä te haluatte tehdä vastustaaksenne islamofobiaa yhteiskunnassa.

Kent Ekeroth (SD): Me emme näe tätä isona ongelmana nyky-yhteiskunnassa. Sen sijaan nopeasti kasvava, iso ongelma on ruotsalaisiin kohdistuva vihamielisyys, jota esiintyy kouluissamme ja kaikkialla julkishallinnossa.

Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt ja monet muut ovat kuvailleet ruotsalaista kulttuuria barbaariseksi. Mona Sahlin pilkkaa ruotsalaista kulttuuria typeräksi ja tyhmäksi.


Vaalikiertueen aikana kävin monissa kouluissa ja totesin, että suurin ongelma on laajalle levinnyt vihamielisyys ruotsalaisia kohtaan. Ihmisiä syyllistetään heidän omassa maassaan maahanmuuttajien toimesta vain siksi, että he ovat ruotsalaisia. Meillä on jo lukemattomia rasisminvastaisia ja islamofobian vastaisia ohjelmia tässä maassa.

Jos jotain pitää tehdä, niin meidän olisi vastustettava ruotsalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä ja vastustettava niitä maahanmuuttajaryhmiä, jotka tulevat tänne vihaamaan sitä maata, joka on tarjonnut heille turvan ja niitä ihmisiä, jotka loivat sen maan. Tähän meidän on keskityttävä.

***

Video löytyy myös facebookista.

***Kent Ekeroth (SD): Herr talman! Ett luftslott kan definieras som fantastiska och storslagna drömmar utan grund i verkligheten. Det beskriver ganska väl den samlade sjuklövern, delvis representerad här framför mig, som har skapat det mångkulturella massinvandringssamhället. Jag tror att de flesta av er innerst inne förstår att det luftslottet nu har rämnat och att ni har orsakat en katastrof för Sverige. Det kan vi se i våra kommuner om inte annat.

Visst, ni hänger kvar vid fina formuleringar om allas lika värde som har noll och intet att göra med den invandringspolitik vi får eller bör föra. Visst, ni vill behålla era välbetalda jobb, era fina positioner och ert sociala liv. Visst, ni har under decennier målat in er i ett hörn som det är svårt att ta sig ut ur. Men jag tror att många av er ändå inser vad det är ni har gjort.

När Reinfeldt tvingades erkänna de omfattande kostnaderna för massinvandringen berörde han bara en del av problemet. Kanske ännu mer centralt i det långa loppet är det faktum att massinvandring och mångkultur urholkar det som håller samhället samman och som kallas det sociala kapitalet eller tilliten.

Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå jämlikhet och jämställdhet. I de nordiska länderna är tilliten extremt hög. Vi har utmärkt oss i jämförelse med andra länder.

Lars Trädgårdh, som är professor i historia vid Ersta Sköndal Högskola, här ägnat mycket tid åt att forska om den svenska och den nordiska tilliten. Han säger att den svenska tilliten underlättats av att befolkningen varit homogen. Jag vet att ni inte gillar att höra det, men det är inte desto mindre sant. Min rekommendation är att acceptera faktumet i stället för att förneka det in absurdum som ni har gjort med mycket annat.

Forskningsrapporten Den svala svenska tilliten visade följande: Kommuner med minst lokalsamhällestillit utmärks av större ekonomiska klyftor och en stor andel utrikesfödda. De skriver: Våra resultat visar att individer som bor i områden med mångfald har lägre lokalsamhällestillit. Detta samband är mycket starkt och finns kvar – och lyssna nu – även efter kontroll av socioekonomiska faktorer.

Den svenska tilliten är inte något som kom med välfärdssamhället och Socialdemokraterna, om ni nu tror det. Den har bestått i tusen år. Ni har på en generation börjat montera ned den enligt undersökningar som visar att tilliten börjar minska i landet. Internationell forskning visar exakt samma sak, om ni hade bemödat er om att läsa den.

Robert Putnam kom fram till att människor blivit till ”sköldpaddor” i mångkulturella samhällen. Den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar. Jordahl och Gustavsson kom 2006 med en studie som visar att det finns ett klart negativt samband mellan mångkultur och tillit även i Sverige. Professor Vernon Bogdanor skriver: Det går att hävda att känslan av samhörighet beror på hur homogent ett samhälle är.

Professorerna Costa och Kahn gjorde metaanalyser som sammanfattar 15 forskningsrapporter som alla kommer till slutsatsen att mer homogena samhällen skapar högre nivåer av socialt kapital. Det är det som binder ett samhälle samman och gör att man vill betala skatt och hjälpa de andra.

Det är inte nog med att ni i dag kastar enorma mängder pengar på massinvandringen som går ut över allting annat. Samtidigt monterar ni nu ned en ytterst ömtålig och tusenårig svensk kultur som lagt grunden för hela det fantastiska och framgångsrika Sverige, svenskarnas tillit, gemenskap och sociala kapital. Det kommer historien att döma er extremt hårt för.

(Applåder)Lawen Redar (S): Herr talman! Islamofobi är ett begrepp som åsyftar hat, rasism och fördomar gentemot muslimer. I den värsta formen återspeglas detta genom hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering, och annars handlar det om kulturrasistiska generaliseringar kring muslimers kulturella särdrag, som ni kallar det.

När ni nu som parti har deklarerat att ni har nolltolerans mot rasism är jag väldigt nyfiken på vad Sverigedemokraterna har för antirasistisk politik och hur ni ska bekämpa islamofobi i samhället.Kent Ekeroth (SD): Herr talman! Vi ser ingen islamofobi, som det kallas. Fobi är en ogrundad rädsla för någonting. Vi ser ett stort problem som breder ut sig alltmer i samhället, och det är svenskfientligheten som etablerar sig i våra skolor och till och med på regeringsnivå. Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och andra har talat om det ursvenska barbariet. Mona Sahlin har hånat svensk kultur och säger att det är jättelöjligt och fjantigt. På våra skolor vid valet och tidigare val när jag själv har gått i skolan finns en utbredd svenskfientlighet. Det absolut största problemet i dag är att folk utsätts i sitt eget land för att de är svenskar, av invandrargrupper.

Det finns otaliga antirasistiska och antiislamofobiska satsningar i det här landet. Om det är någonting som behöver göras är det satsningar mot svenskfientligheten, mot de invandrargrupper som kommer hit med ett enormt förakt för det land de har kommit till och för det folk som har skapat det.
Det är där vi borde sätta in insatserna.

(Applåder)

keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Konsulipalveluja kurkunleikkaajille


... kansalaisuuslaista ja pari muuta pointtia.


Tää on taas suora lähetys täältä Rajakylästä. 

Tänään kuulin, että Suomi on paitsi maailman sosiaalitoimisto, niin myös koko maailman suurlähetystö. 

Meillä on tällä hetkellä joku Somaliassa notkuva somali, joka on tuomittu kuolemaan, koska hän leikkasi kurkun joltakin toiselta henkilöltä. 

Ja meillä Suomessa on siis ihmisiä, joitten mielestä tämä asia kuuluu suomalaisen veronmaksajan maksettavaksi. Tälle on pakko saada stoppi tälle älyttömyydelle.


Tämä on, tää tapaus niin tää on vain, veikkaan että tää on vain jäävuoren huippu, sillä aivan varmasti tätä samaa roskaa on kustannettu vuosikausia, mutta kun tämä tapaus pääsi lehteen asti niin sitten nyt tästä syntyy ns. kohu, mutta tälle on saatava oikeasti loppu, siis tämä, öh, kyse on nihilismistä ja mielisairaudesta ruveta tämmöstä asiaa käsittelemään, joka ei kuulu meille.

18.11.2014: Nyt puhuu somali.

Jos sä oot suomalainen, ja sää oot vaikka ravintolatyöntekijä, ja sä unohat ilmottaa sun verot, mutta oot kuitenkin maksanut ne, että sun ennakonpidätykset on pidätetty, niin sulle tulee huomautus että joo, tästä pitää maksaa nytten tuplaverot. Ei tuu kukaan palvelemaan sua eikä tarjoamaan mitään palveluja, mutta näille kunniakansalaisille, tai siis eihän se oo ees kansalainen, se on ulkomaalainen, jolla ei, jolle ei oo onneks annettu Suomen passia, mutta... 

Tästä tuleekin mieleen, että kansalaisuuslaki myös pitää muuttaa kokonaan. Sitä pitää kiristää siten, että näille ihmisille ei myönnetä, ei ulkomaalainen tarvitse Suomen kansalaisuutta. 

Hakemuksesta ei tarvitse antaa kansalaisuutta ihmisille, se ei tarkoita yhtään mitään. 

Ei sen takia, että asuu jossakin maassa tarkoita, että susta tulee sen maan kansalainen, se on aivan absurdi käsitys. Kansalaisuus periytyy. Se ei ole mikään bonuskortti, joka jaetaan kenelle tahansa vastaantulijalle. 

Tää on, tämä on mädättämistä, tää on Suomen tuhoamista, tämä nykytilanne. Kyseessä on ilmeisestikin taustalla ns. Demla eli Demokraattiset lakimiehet ry, jotka ovat näitä psykopaattisia ihmisiä, joitten mielestä rikoksentekijällä on suuremmat ihmisoikeudet kuin uhrilla. Ketään ei kiinnosta se, jolta leikattiin kurkku - ainoastaan kiinnostaa se, että se tekijä jotenkin etäisesti liittyy Suomeen, koska hänellä on ilmeisesti Väestörekisterissämme merkitty osoite.
  
Ei se voi olla niin, että kuka tahansa, joka merkitsee osoitteekseen poste restanten jonnekin hemmetin Helsinkiin, niin hänelle aletaan tarjoamaan palveluja etenkin kun suomalaiselle ei tarjota yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Tulee vain mätkyjä, öh, tää on sitä rasismia: omaa väkeä syrjitään, minkä keretään. 

Tämä ei ... tämän on pakko loppua. Ja ihan sama mitä nuo nykyiset päättäjät tai muut ehdokkaat sanovat noista, sanoisinko, öh, sjuklövern-puolueesta. Koska ne ovat kaikki samaa: vasemmisto, oikeisto, kokoomus, vittu RKP, ne on kaikki samaa paskaa, vihreät... Kaikki on aivan samaa paskaa. He ovat luoneet tämän järjestelmän, joka mahdollistaa sen, että joitain ihmisiä kutsutaan suomalaisiksi vaikka ne ei oo suomalaisia. 

Meillä ei vaan oo rahaa tähän eikä siis moraalista velvoitetta puolustaa jotain murhaajaa. Jos se murhaaja, tai tappaja, tai kuolemantuottaja tai miksi sitä halutaankaan sanoa (siis tyyppi leikkasi kurkun), niin jos se tuodaan Suomeen, niin mitä? Se saa jonkun 5 vuotta ehdotonta, ehkä ja sitten mitä? Aletaan itkee et sillon vanhentuneet pelikonsolit ja sit se lähtee Syyriaan? Oikeesti tää homma ei etene. Tää on, tähän on saatava muutos, tää on aivan välttämätöntä tämän on loputtava, tämän hulluuden. 

Toinen yksittäistapaus, mikä oli, niin on tää, taas Kalliossa, ilmeisesti viisi, öh, ulkomaalaisen oloista, ehkä ulkomaalaisia, tummaihoisia, taas hakkasivat suomalaisen. Ei tästäkään Helsingin poliisi tiedota. Te voisitte alkaa tiedottaa siellä Helsingin poliisissa. Ei oo mitään syytä vittu uutisoida jostain hemmetin rattijuopumuksista, mutta ei näistä katuväkivalta-asioista. Kun te tiedätte, että vittu koko Eurooppa on täynnä tätä paskaa. Ihmisillä menee hermot tähän, että omassa maassa ulkomaalaiset hyppii nenille.

18.11.2014: Nyt puhuu somali.


Eikö meillä oo oikeutta päättää tästä asiasta? Onko se rasismia? Miten, millä tavalla se on rasismia? Jos se ois menny toisinpäin, niin tästä ois jo Yleisradion A-studiossa joku huolestunut dorka vittu inisemässä, että joo että rasismia, ku joku neekeri hakataan. Hei! Se menee koko ajan toisinpäin, koko ajan toisinpäin. Suomalaisia hakataan täällä. Sama juttu Ruotsissa, Saksassa, joka vitun paikassa. Berliinissä 80 % intensiivitekijöistä eli rikoksenuusijoista on arabeja tai turkkilaisia tai mistä helvetistä ovatkaan tulleet. 

Niin tälle on pantava stoppi ja ne tyypit pitää karkottaa. Niin, se somalityyppi joka leikkas kurkun, niin sehän on syyllistynyt rikokseen, josta voi saada vuoden, ainakin vuoden vankeutta. Häneltä voidaan perua oleskelulupa, koska niin, hänellä on oleskelulupa Suomeen jostain hemmetin syystä, niin se voidaan perua. Sitten ulkomaalaislain 149 § sanoo, että se tyyppi voidaan karkottaa, joten se karkotetaan ja karkotusta ei tarvitse panna täytäntöön, koska nuorukainen on jo kohteessa. Joten minä vaadin tätä ja mä oon ehokkaana näissä asioissa, tai näissä vaaleissa ja mä ajan näitä asioita niin kauan, että että ne tulee kuntoon. 

Mä en jaksa kuunnella enää mitään "suvaitsevaisten" mussutusta jostain ihmisoikeuksista, tai jotain... Aivan absurdia, ei kukaan ihminen, normaali ihminen täällä kadulla oo samaa mieltä kuin nämä, öh, "oikeusoppineet" tai ketä vittuja he ovatkaan. He ovat vittu psykopaatteja, nihilistisiä hulluja, ei yhtään mitään muuta. 

Ja tälle on saatava stoppi.
 
18.11.2014: Nyt puhuu somali

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Ruotsidemokraatin puhe eduskunnassaKent Ekeroth (SD): Arvoisa puhehenkilö,

Ruotsi olisi voinut olla paratiisi, Ruotsin ihana luonto, Ruotsin ihmeelliset ihmiset, jotka nostivat itsensä köyhyydestä maailman ehkä parhaiten järjestetyksi, rikkaimmaksi ja rauhallisimmaksi yhteiskunnaksi. Vain hetken aikaa sitten Ruotsi oli myös yksi maailman yhtenäisimmistä kansakunnista. Hyvinvointiyhteiskunta perustui yhteisön sisäisiin yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen tunteisiin, jotka loivat onnea kaikille kansalaisille.

Ruotsi oli onnistumistarina: menestyvä, rikas ja rauhaisa yhteiskunta maailman kauneimman luonnon keskellä. Kaikki oli kuin satua.

Mutta sitten TE ilmestyitte. Kaikki te, jotka istutte täällä eduskunnassa minun edessäni tänään, ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kaikki te, jotka johditte tätä maata ennen kuin ruotsidemokraatit pääsivät eduskuntaan.  Te valtapuolueiden edustajat (sjuklövern, ei sixpack vaan 7-pack, käänt. huom.), jotka olette jo vuosikymmenien ajan muuttaneet paratiisia painajaiseksi niille ihmisille, jotka aikoinaan rakensivat tämän paratiisin.Muutama päivä sitten vierailin lapsuudenystäväni luona Göteborgissa. Hän asuu alueella, jossa kaikki uuden Ruotsin jengiammuskelut ja muut teidän mielestänne ”jännittävät” asiat tapahtuvat. Istuin keittiön pöydän äärellä ystäväni, hänen äitinsä ja heidän noin 80-vuotiaan perhetuttunsa kanssa ja vanhus kertoi minulle, että hän ei enää nykyään tunne Ruotsia kodikseen.

Vanha mummo sanoi: "Kohta meillä ei ole enää kotimaata". Ja kyseessä ei ollut mikään tyypillinen ruotsidemokraatti. Ei sellainen ihminen, jota valtapuolueet kutsuvat sisäänpäinkääntyneeksi rasisti-fasistiksi. Kyseessä oli aivan tavallinen ruotsalainen nainen, joka oli syntynyt ja kasvanut omassa maassaan: Ruotsissa.

Tämä mummo oli elänyt ja tehnyt koko ikänsä työtä Ruotsissa. Hän oli syntynyt köyhässä Ruotsissa ja raatanut tehdäkseen siitä paratiisin. Ja nyt, TEIDÄN politiikkanne suorana seurauksena, hän ei enää tunne oloaan turvalliseksi ja kotoisaksi Ruotsissa.

Hän ei ole tässä yksin, eikä tämä päde vain vanhuksiin.

Ruotsalaiset nuoret joutuvat todennäköisesti eniten kärsimään teidän hulluudestanne.

Sillä aikaa kun te poliitikot ja teidän journalistinne piilottelevat rikkailla ja vain ruotsalaisista koostuvilla luksusalueilla te pakotatte monikulttuurisuutta kaikille muille ja vaaditte, että heidän on tykättävä siitä. Samalla te itse kieltäydytte elämästä monikulttuurissa. Tekopyhyydellänne ei ole mitään rajaa.

Ennen vuoden 2010 vaaleja minä kiersin kouluissa ja näin sen, minkä te kieltäydytte näkemästä ja minkä minä itse olen kokenut kouluvuosinani. Ruotsalaisten järjestelmällisen sorron, koulukiusaamisen, väkivallan ja avuttomuuden tunteen. Monikulttuurisen kaaoksen!

Arjen totuus on, että maahanmuuttajajengit kertovat ruotsalaisille, mitä näillä on lupa tehdä, sanoa ja ajatella. Miksi te luulette, että ruotsidemokraatit ovat kolmanneksi suurin puolue kouluvaaleissa? Miksi ruotsidemokraatit tulevat lyömään kaikki aikaisemmat ennätyksemme ensi vuoden vaaleissa? Voisiko se johtua teidän epärealistisesta monikulttuuripolitiikastanne?

Vieraillessani Kiirunassa kaksi vuotta sitten tapasin saamelaisen naisen. Hän oli syntynyt mökissä pohjoisen metsissä. Hän ja hänen esi-isänsä ovat eläneet siellä sukupolvien ajan ja rakastivat sitä kovasti. Mutta tullessaan vanhemmaksi hän halusi järjestää asumisensa Kiirunan kaupungissa. Hän ei voinut enää huolehtia itsestään mökissä asumalla.

Ja sitten hän sai vastauksen TEILTÄ, että hän ei voi päästä juuri rakennettaviin asuntoihin - ja miksi ei? Koska te kaikki päätitte antaa ne hänen sijaansa ryhmälle somalisiirtolaisia.

Tiedän, että nämä tarinat eivät vaikuta teihin. Jotkut teistä nauravat pilkaten, vakuuttaen itsellenne, että nämä ovat vain vanhoja kapeakatseisia ruotsalaisia, jotka eivät ymmärrä monikulttuurista paratiisianne.

Saatte selkääntaputuksenne jossain konsensuskerhossanne ja luulette tehneenne jotain hyvää.  Kun palaatte asuinalueellenne, missä asuu vain ruotsalaisia.  Mutta teidän kaikkien pitäisi olla häpeissänne, ja historia tulee teidät tuomitsemaan rankasti.

52,5 % heistä, jotka ovat vankilassa Ruotsin pahimmista rikoksista ovat ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia.  30% vangeista eivät ole edes Ruotsin kansalaisia, he ovat ulkomaalaisia.

Tämän teidän monikulttuuriparatiisinne on aiheuttanut.

Ja tämä tilanne mahdollisti sen, että 16-vuotias tyttö hakattiin kuoliaaksi Västeråsissa irakilaisen kurdin toimesta, jonka TE päätitte olla karkottamatta. Voisi kysyä, miksi haluatte tämän murhaajan pysyvän maassamme.

Meillä oli 81-vuotias nainen, jonka maahan muuttanut mustalainen hakkasi ja ryösti kun nainen oli nostamassa rahaa automaatista. Häntäkään ei karkotettu.

Nainen oli nostamassa rahaa maksaakseen hammashoitonsa. Tiedättehän, sen hoidon, minkä tarjoatte laittomille siirtolaisille ilmaiseksi?

Mutta te kiellätte kaikki nämä faktat, kiellätte maahanmuuton valtaisat kustannukset, te kiellätte maahanmuuttajien hallitseman rikollisuuden ja sen, että ruotsalaiset eivät koe olevansa kotona omassa maassaan.

Kiellätte kaiken tämän. Sen sijaan te höpötätte haasteista ja miten niitä voitaisiin ratkaista.

Ja väitätte, että massamaahanmuutto ei ole ongelma, vaan ongelma on se, että me emme ole vielä ratkaisseet ongelmia. Mutta sitten teidän täytyy kysyä itseltänne: Mitä järkeä on luoda ongelmia maahan, jossa niitä ei jo valmiiksi ollut? Oliko tylsää ja piti keksiä tekemistä?

Ilman teitä voisimme nostaa tärkeimmäksi lämpimän ruuan vanhuksille, joka nyt on leikattu pois. Ilman teitä olisimme voineet antaa 1,5 miljardia sairaaloillemme jota ne pyysivät. Sen sijaan päätitte tuhlata sen laittomiin siirtolaisiin, jotka ovat täällä vastoin Ruotsin lakia. Tämä on yksinkertainen todellisuus tästä yhteiskunnasta, tämän monikulttuurisen kaaoksen olette luoneet viimeisen 30 vuoden aikana.

Ilman teitä, Ruotsi olisi voinut olla paratiisi.

kommunistisen puolueen kansanedustaja haluaa kysyä kysymyksen

Bengt Berg (V): Kiitos, arvoisa puhehenkilö.

Ruotsidemokraattien ensimmäinen puhuja tänään viittasi kristinuskoon. Voin kertoa, että olen itse Ruotsin kirkon jäsen.  Olen arvostanut sitä rakkauden sanomaa, joka kristinuskon tiettyihin osiin sisältyy. Kuitenkin Kent Ekerothia kuunnellessani rakkaus suorastaan loistaa poissaolollaan.

Rakkaus, suvaitsevaisuus, avoimuus.

Tuntuu kuin Kent Ekeroth olisi elänyt laatikossa, avannut kannen ja astunut ulos tähän lämpimään idylliin. Ja tämänkö on tarkoitus olla Ruotsi. Ilman historiallista perspektiiviä. Haluaisin kysyä: eikö maailmanhistorian siirtolaisaalloilla ja meidän maallamme, meidän ajallamme ole mitään yhteyksiä?


Kent Ekeroth (SD): Voisitteko lopettaa merkityksettömän höpinänne. Aina kun avaatte suunne, sananne ovat pelkkää tyhjää.

Teillä ei ole mitään annettavaa. Te ette osaa keskustella taloudesta tai rikollisuudesta, koska todellisuus on teitä vastaan. Niinpä te tulette tänne eteen ja puhutte vaaleanpunaisista elefanteista.

Haluat siis puhua muuttoaalloista? Tiedän mitä ihmiset yleensä ottavat tässä yhteydessä esille: Yhdysvaltoihin lähteneiden ruotsalaisten muuttoaallon.  En tiedä onko se mitä ajattelet, pitäisikö meidän puhua siitä?

Kysy Amerikan alkuperäiskansoilta, mitä he ajattelevat ihmisistä, jotka muuttivat Yhdysvaltoihin. Siis jos löydätte yhtään, koska melkein kaikki heistä kuolivat.

Kysy Etelä-Amerikan alkuperäisväestöltä, mitä he tykkäsivät maahanmuutosta. Siis jos löydät yhtään, koska melkein kaikki heistä kuolivat.

Kysy Australian aboriginaaleilta mitä he tykkäsivät maahanmuutosta.Siis jos löydät yhtään, koska melkein kaikki heistä kuolivat.

Siinä teille muuttoaaltoja. Hallelujaa!

Onko muita fantastisia muuttoaaltoja, joista haluat puhua ja jotka olivat niin rikastavia alkuperäiskansoille?

Kysy heiltä itseltään, joihin tämä on vaikuttanut, mitä mieltä he ovat.


Bengt Berg (V): Arvoisa puhehenkilö, oletan, että näitä väittelyitä ei käydä vain sen vuoksi, että voimme vain kritisoida toistemme sanomisiamme.  Kent Ekeroth antaa hyvin epäkypsän kuvan. Epätoivoisen kuvan. Kuvan erittäin peloissaan olevasta henkilöstä.  Ja mietin, onko tämä se ajava voima jolla saat vaaleissa niin suuren kannatuksen.  Jos näin on, on se tosi, tosi huono asia.

Ja ajattelen niitä lapsia, jotka ovat yhtä ruotsalaisia kuin sinä tai minä. Esimerkiksi lapset, jotka on adoptoitu ja puhuvat murtaen.


Kent Ekeroth (SD): Aion kertoa Bengt Bergille mikä on epäkypsää. Sitä on kieltäytyminen nähdä totuutta ja päivänselvän todellisuuden kieltäminen, jonka jokainen jolla on vähänkään maalaisjärkeä voi nähdä. Sanoit aiemmin että olen elänyt jonkinlaisessa turvatussa maailmassa, se on juuri mitä en ole tehnyt. Olen elänyt teidän monikulttuurisessa todellisuudessa, olen käynyt niitä kouluja.

Olin siellä, näin sen. Siksi liityin ruotsidemokraatteihin.

Sinä sen sijaan, en tiedä missä asut, mutta tiedän missä Mona Sahlin asuu.

Hän asuu etnisesti homogeenisessa Nackassa ja näin te ihmiset toimitte. Pakotatte toiset kestämään tämän monikulttuurisuuden,  samalla kun itse ette suostu asumaan siinä.


***

Video löytyy myös facebookista. Sitä on jaettu mm. saatesanoilla:

Olipa aivan helvetin hyvä puhe. Jotenkin oikein sävähdytti miten Ekeroth pienessä kiukunpuuskassa paahtoi eteenpäin. Hyvin suomennettu myös.

Asuin Ruotsissa vuosina 78-85 lähes 7 vuotta ja ymmärrän täysin mistä tässä puhutaan. Me Suomalaiset teemme samat virheet 30 vuoden viiveellä... Lycka till !

Kuulun itse Perussuomalaisten vanhan liiton jengiin eli Vennamolaisiin. En siis missään tapauksessa pidä ruotsidemokraatteja puolueemme ruotsalaisena vastikkeena. silti tämän kaverin puheita kuunnellessa voin allekirjoittaa aika monta asiaa joista hän puhuu. Puhe kestää melkein kymmenen minuuttia. Väitän, että kannattaa käyttää omasta vapaa-ajastaan juuri nämä kymmenen minuuttia. silmät on syytä avata ennenkuin meillä on sama housussa..

***

Alkuperäinen teksti: Riksdagens protokoll 2013/14:13


Kent Ekeroth (SD): Fru talman! Sverige kunde ha varit paradiset på jorden med vår fantastiska natur, med det fantastiska svenska folket som lyfte sig själva från fattigdom till det förmodligen mest välorganiserade, rika och fredliga samhället på denna jord. För inte alltför länge sedan var Sverige också ett av världens mest homogena länder. Den sociala tilliten var stor. På den tilliten byggdes ett välfärdssamhälle som i undersökning på undersökning visade sig skapa det lyckligaste samhället, eller som i alla fall låg i topp. 

Svenskarna lyckades. Vi hade ett välmående, rikt och fredligt samhälle med världens vackraste natur. Det är närmast som en saga. Men sedan kom ni, ni som sitter framför mig i dag, SD undantaget, och de som satt här innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Ni i sjuklövern som nu under decennier har förvandlat sagan till en mardröm för allt fler människor, för allt fler av dem som en gång skapade detta paradis.

Häromdagen var jag i Göteborg och hälsade på en barndomsvän som bor i Länsmansgården, mitt i smeten av alla de beskjutningar som sker i det ni kallar det nya spännande Sverige. Jag satt vid deras köksbord med honom, hans mor och en vän till familjen som var en äldre dam, runt 80 år gammal. Hon berättade om utvecklingen i sitt område, om hur hon inte längre känner igen sig i sitt Sverige. Hon sade: Snart har vi inte vårt land kvar.

Detta var inte någon inbiten sverigedemokrat, inte någon som ni i sjuklövern gillar att kalla inskränkt rasist eller fascist. Det var en helt normal svensk dam som var född och uppvuxen i sitt land, som hade levt och jobbat hela sitt liv här och som föddes i ett fattigt Sverige och gjorde det till ett paradis. På grund av er politik känner hon sig nu inte längre trygg och känner sig inte längre hemma. Hon är inte ensam, och det gäller inte bara våra äldre.

Våra skolungdomar är de som kanske allra tydligast blir utsatta för er galenskap. Medan ni politiker, och för den delen även våra fantastiska medier, gömmer er i fina, rika och homogent svenska områden prackar ni mångkulturen på alla andra och kräver dessutom att de ska gilla den. Ni vägrar själva leva i den. Det hyckleriet når inga gränser.

Inför valet 2010 var jag runt på skolor, och där såg jag återigen det som ni vägrar att se och det som jag själv har sett under min egen skoltid, nämligen förtrycket mot svenskar, mobbningen, otryggheten och våldet. Det är ett mångkulturellt kaos där svenskar blir tillsagda av invandrargängen var de får vara, vad de får säga och vad de får tycka.
   
Varför tror ni att Sverigedemokraterna är det tredje största partiet i skolvalet, och varför kommer vi att slå vårt tidigare rekord i valet om ett år? Är det på grund av er fantastiska politik?

Vid ett besök i Kiruna för omkring två år sedan träffade jag en skogssame. Det var en dam som var född i en kåta ute i skogen i Norrland. Hon och hennes förfäder hade bott där i generationer och vårdat landet och älskade det passionerat. När hon kom till sin ålders höst ville hon dock ha ett boende inne i Kiruna stad. Hon kunde inte längre ta hand om sig själv ute i sin lilla stuga. Då fick hon svaret, av er igen, att hon tyvärr inte kunde ta del av de nya lägenheterna som byggdes. Vet ni varför? Jo, för att ni i stället valde att ge dem till ett gäng invandrade somalier.

Jag vet att sådant här inte biter på er. Somliga av er sitter och hånler och inbillar er att det bara är inskränkta gamla svenskar som inte förstår sig på ert mångkulturella lyckorike. Ni får i stället era ryggdunkar från er lilla konsensusklubb någonstans och tror att ni har gjort något gott när ni kommer hem till ert homogent svenska område. Men ni borde skämmas, och historien kommer att döma er hårt.

52,5 procent av alla som sitter inne för de värsta brotten i Sverige är enligt Kriminalvårdens långtidsrapport utlänningar eller folk med invandrarbakgrund. 30 procent av alla som sitter i våra fängelser är inte ens svenska medborgare; de är utlänningar. Detta är vad ert mångkulturella lyckorike har skapat. Denna situation har orsakat att en 16-årig tjej blev ihjälslagen utanför Västerås av en invandrad irakisk kurd som ni valde att inte utvisa. Man kan undra varför ni ville ha kvar den mördaren i vårt land.

En 81-årig dam blev nedslagen av en invandrad rom när hon skulle hämta ut pengar från banken för att betala sin tandläkarvård. Han blev inte heller utvisad. Hon skulle hämta pengarna för att betala tandvård. Ni vet, den tandvård som ni ger gratis till illegala invandrare.

Ni förnekar dock alla dessa fakta. Ni förnekar de enorma kostnader vi har för invandringen. Ni förnekar brottsligheten som är invandrardominerad, och ni förnekar att svenskar inte längre känner sig hemma i sitt land. Allt detta förnekar ni.

Ni går i stället upp och babblar om utmaningar och hur vi ska lösa dem. Ni säger att problemet inte är invandringen; problemet är att vi måste lösa problemen. Då måste man fråga sig vad poängen är med att skapa problem i landet som vi inte har från början. Är det för att ni vill ha något att göra?

Om det inte vore för er hade vi kunnat prioritera varm mat till våra äldre. Det har dragits in. Om det inte vore för er skulle vi kunna ge de 1,5 miljarderna till våra stora sjukhus som de bad om. I stället valde ni att spendera dem på illegala invandrare som är här i strid med svensk lag. Detta är den enkla sanningen om det samhälle och mångkulturella kaos ni har skapat under snart 30 års tid. Om det inte vore för er hade Sverige kunnat vara ett paradis.
 
(Applåder)

Bengt Berg (V): Fru talman! Sverigedemokraternas förste talare i den här debatten anspelade en del på kristendomen. Jag kan för enkelhetens skull tala om att jag är medlem i Svenska kyrkan, och jag har tagit en hel del intryck av det kärleksbudskap som finns i vissa delar av kristendomen.

När man lyssnar på Kent Ekeroth är det där med människokärlek, tolerans och öppenhet så otroligt osynligt. Det är som om Kent Ekeroth levt i en frysbox, öppnat locket och stigit ut i den varma idyllen. Det ska då vara Sverige – helt historielöst.

Jag skulle vilja fråga: Finns det inget samband mellan historiens folkvandringar runt om i världen och vår egen tid, vårt eget land?


Kent Ekeroth (SD): Fru talman! Kan ni vara snälla och sluta med era floskler, Bengt Berg? Ni säger absolut ingenting. Det blir snömos av allting ni säger, för ni har ingenting att komma med. Ni kan inte tala om ekonomi, ni kan inte tala om kriminalitet, för all verklighet är emot er. Därför måste ni tala om rosa moln när ni går upp i talarstolen. Det är löjligt!

Ska vi tala om folkvandringar? Jag vet vad folk brukar ta upp i de debatterna. Det är folkvandringen när svenskarna flyttade till USA. Är det den du tänker på? Ska vi prata lite om den? Då gör vi det. Fråga indianerna vad de tyckte om de invandrare som kom till USA, ifall ni kan hitta dem, för de dog ju nästan allihop. Fråga indianerna i Sydamerika vad de tyckte om den invandringen, ifall ni kan hitta några, för de dog ju nästan allihop. Fråga aboriginerna i Australien vad de tyckte om den invandringen, om du kan hitta dem, för de dog ju nästan allihop.
 
Där har du folkvandringen. Halleluja! Grattis! Är det bra exempel? Finns det något annat exempel du vill ta upp, någon fantastisk folkvandring som varit berikande för dem? Fråga dem själva så får du höra vad de tycker!


Bengt Berg (V): Fru talman! Jag antar att den här debatten inte är till för att man ska leka recensent av varandras inlägg. Kent Ekeroth ger ett väldigt omoget intryck, ett desperat intryck, ett intryck av att vara en väldigt rädd människa. Jag undrar om det är den drivkraften som ni ska vinna så många procent på i valet, Kent Ekeroth. I så fall är det väldigt, väldigt illa. Jag tänker också på de barn som är lika mycket svenskar som du och jag och vem som helst här, alltså de barn som är adopterade och uppvuxna och till exempel har en dialekt.


Kent Ekeroth (SD): Fru talman! Jag ska berätta för Bengt Berg vad som är omoget. Det är att inte våga se sanningen. Det är att inte våga se den uppenbara verklighet som alla med lite sunt förnuft kan se.

Bengt Berg talade tidigare om att jag levt i någon skyddad värld. Det har jag inte gjort. Jag har levt i den mångkulturella verkligheten. Jag har gått i de där skolorna. Jag var där. Jag såg det. Det var därför jag blev SD:are. Jag vet inte riktigt var du lever, Bengt Berg, men jag vet var Mona Sahlin levde på sin tid. Hon levde i det etniskt homogena Nacka. Det är så ni arbetar. Ni prackar det på andra, men ni vill inte själva ha det.

keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Rajaseudun elävöittäjät - ja khattia kanssa


Poliisi pysäytti  28.2.2014 Lieksassa Joensuun suunnasta tulleen henkilöauton, jonka epävarmasta ajosta oli ilmoitettu hätäkeskukseen. Poliisin tutkiessa tapausta autosta löytyi noin 7,7 kiloa khattia. Kaikkia kolmea autossa ollutta koneinsinööriä epäillään huumausainerikoksesta. He ovat syntyneet 1960- ja 70-luvuilla. Tämän lisäksi auton kuljettaja vietiin verikokeisiin hänen ajokunnon selvittämiseksi. Häntä epäillään rattijuopumuksesta.

KRP kuivatti tai käytti itse marduffit


Niin paljon khatia
Olisipa Lieksassa verovaroilla ylläpidettyjä somalijärjestöjä, jotka tämän kertoisivat


Joku voisi huolestua ilmastonmuutoksesta ja Afrikan riistosta


Olen hollantilainen84 euroa 5,3 kg:stä


Ajokielto voimassa 21.1.2015 asti


4.11.2014***

Tuomio R 14/852
tiistai 4. marraskuuta 2014

Kikkarapäälle kakkoseenVuonna 2008 Suomeen tupsahti yllättäen ja pyytämättä hätää, sotaa ja vainoa kärsinyt horoskooppimerkiltään kauris oleva nuorukainen. Ilmassa leijuvan rasismin, äärioikeiston ja muiden katupartioiden tai mahdollisesti kunniakulttuurin ja pysyvän oleskeluluvan vuoksi hän ei valinnut sisäsiittoista perunanenää vaimokseen, vaan hän kävi hakemassa sellaisen kotimaastaan, josta oli äärimmäistä hätää ja vainoa alunperin paennut.

Demla veloitti tästä nykyään turvakodissa notkuvasta tuontivaimosta 16 397,40 euroa. Toisin kuin valtamedian tarinoissa, turvapaikanhakija oli täysin terve kotimaassaan ja traumatisoitui vasta Suomessa.

Nuorukainen perheenyhdisti myös siskonsa vuonna 2012.Suomessa traumatisoitunut


Pottunokka pelasti Itiksessä itseään tyrkyttäneen tuontivaimon

Norjalainen veli kuumana kuin BreivikPeppu kipeänä

Näin toimii perheenyhdistäminen


Yleensä kaikki kuuluu kulttuuriin
Koettaisi jo päättää, kuuluuko se kulttuuriin vai eikö


Meno kuin ISIS:issä

Free Khasrawi

Heimokieliä hovioikeudessa

Sossu maksaa ajokortin ja auton, muttei pysäköintiä
Itis

Kiihottamista syyrialaisia vastaan***
Tuomio R 14/433