sunnuntai 16. huhtikuuta 2017

Oulun kaupungin luottamushenkilöpaikoista

Torstaina 20.4.2017 klo 18 Oulun kaupungintalolla jaetaan kuntavaaleissa mukana olleille lautakunta- ja muut luottamushenkilöpaikat. Aiheesta juttelimme lyhyesti Tiina Wiikin kanssa eilisen YouTube-lähetyksemme alussa.

Sain tällä viikolla tiedon, että vanhat puolueet olivat sopineet mm. näin 20.3.2017, eli viikkoja ennen vaaleja:
Luottamushenkilöpaikkojen jaossa käytetään neuvottelumenettelyä, jonka taustalla pidetään reaaliaikaista pisteytysjärjestelmää. Pisteytystaulukko, ja sen käytön periaatteet, laaditaan ja hyväksytään puolueiden kesken yhteisesti ennen vaaleja. Jokainen luottamuselin valitaan ensisijaisesti d'Hondtilla, valtuustopaikkoja saaneiden puolueiden vaaleissa saamien äänimäärien mukaisesti. Myös pienet puolueet huomioidaan oikeudenmukaisesti paikkojen jaossa.
Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa luottamuselinten jäseniä valittaessa ja kaupungin hallintoa järjestettäessä luottamuselinten osalta, että kaupungin ja kaupunkilaisten etu otetaan huomioon ja kuntavaalien tulosta kunnioitetaan.

Tämä on aika erikoinen tulkinta, sillä sen lisäksi, että d'Hondtin menetelmä muokkaa äänestyskäyttäytymistä ja vääristää kansan tahtoa suosien suuria puolueita jo vaalien aikana, saman menetelmän uudelleenkäyttäminen vaalien jälkeen vääristää sitä entisestään. D'Hondtin menetelmä on tarkoitettu nimenomaan äänten laskuun, ei kumulatiiviseen käyttöön. Yhtä hyvin kokouspalkkiot voitaisiin laskea d'Hondtin menetelmällä. Tai edustajan äänivalta. Tai vaalimainospaikkojen määrä.

Lisäksi on erittäin outoa sopia tällaisista asioista ennen vaaleja. Tämä osoittaa sen, että vanhat puolueet kuvittelevat pysyvänsä ikuisesti vallassa, eivätkä he ole missään vaiheessa valmiit luopumaan siitä. He ovat itse luoneet järjestelmän, jonne on vaikea päästä ja muokanneet itselleen säännöt sellaisiksi, että ne pönkittävät heidän omaa edustustaan. Pienpuolueille, korkeasta sijasta huolimatta, halutaan antaa vain kakkosluokan lautakuntapaikkoja.

Tämä tilanne sitten käännetään kaksoiskielellä päälaelleen, kun he väittävät ottavansa huomioon kaupunkilaisten edun ja pienpuolueiden aseman.

Suuri määrä ihmisiä on uhrannut äänensä yhdelle ehdokkaalle. Mikäli valinnassa käytetään d'Hondtia, ei tämä joukko saa koskaan kunnollista vastinetta perustuslaillisen oikeutensa käyttämiselle. Vanhoilla puolueilla ei voi olla oikeutta pelata muita pihalle alkamalla käyttää jotain tuulesta temmattua, edeltäkäsin sovittua koodistoa luottamushenkilöpaikkojen jakoon.

Tein taulukon, jossa vertailen ehdokkaiden sijoituksia ensin vertausluvun eli d'Hondtin, sitten pelkän äänimäärän mukaan. Jos katsotaan top-35:tä, d'Hondt karsii kaikki pienpuolueiden ehdokkaat kun taas äänimäärän mukaan laskettuna tällaisia ehdokkaita olisi kolme:Suoran demokratian menetelmällä sijani on siis 19 (Tiina Wiik 28), kun taas puolueiden sopimalla tavalla valtuustoryhmämme pääsisi valitsemaan luottamuspaikan vasta sijalta 62 (Tiina 130).

Meillä on Tiinan kanssa mahdollisuus kaataa tämä sopimus, jolloin puolueiden on sovittava uudelleen paikkajakomenettely. Näin aiommekin tehdä, sillä ei ole mitään syytä ottaa huomioon vertauslukuja, vaan jako tulee tehdä äänimäärän mukaan. Tämä on harvoja paikkoja, joissa kuntatasolla suoraa demokratiaa voidaan edistää.

Kuntavaalien vaalitapa määräytyy lain mukaan, joten siihen ei voi kuntatasolla vaikuttaa. Lautakuntapaikkoja voidaan kuitenkin jakaa ilman puoluevallan pönkittämistä niin, että vaikutusvaltaa saavat ne henkilöt, joita kansa on eniten äänillään tukenut. Lisäksi suoran demokratian käyttö tasaisi vallanjakoa sen huomioon ottaen, että valtuusto on valittu suhteellisella vaalitavalla.

Suosittelen tutustumaan taulukkoon, sillä d'Hondt syrjii luonnollisesti myös muita pienpuolueita: ottamalla huomioon vain äänimäärät, myös Piraateilla, Liberaaleilla ja RKP:llä olisi mahdollisuus saada paikkoja. Ehkä jopa SKP:llä.

Muutos hyödyttäisi myös Keskustaa.

lauantai 15. huhtikuuta 2017

Kaleva rikkoo lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

Suomalainen keskustelutapa on muuttunut nopeasti. Mediaksi itseään nimittävät tahot myrkyttävät yhteiskunnallisen keskustelun ja yhteiskunnan ilmapiirin johtamalla yleisöä tahallisesti harhaan valheellisilla viesteillään. Hyvän maun ja soveliaisuuden rajat on jo aikaa sitten ylitetty.

Tästä viimeisin tiedossani oleva esimerkki löytyy Kalevan 11.4.2017 artikkelista "Kahdella valtuutetulla rikostaustaa Oulussa", jossa toimittajaksi itseään kutsuva Susanna Kemppainen levittää väärää tietoa Julkisen sanan neuvoston eettisten periaatteiden vastaisesti. Lisäksi hän ei suostu oikaisua julkaisemaan. Myös itseään vastaavaksi päätoimittajaksi kutsuva Kyösti Karvonen tästä kieltäytyi. Vastineoikeuskin evättiin minulta, sillä en saanut mielipidepalstalta tilaa kirjoitukselleni.


Yksityisellä henkilöllä, jolla on perusteltu syy katsoa aikakautisessa julkaisussa [...] esitetyn viestin loukkaavan itseään, on oikeus saada vastine julkaistuksi samassa julkaisussa tai ohjelmassa.

Yksityisellä henkilöllä [...] on oikeus saada [...] itseään tai toimintaansa koskeva virheellinen tieto oikaistuksi samassa julkaisussa tai asianomaisen ohjelmatoiminnan harjoittajan ohjelmassa, jollei tiedon oikaiseminen virheen vähäisyyden vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta.

Vastaavan toimittajan on julkaistava vastine tai oikaisu maksutta ja ilman aiheetonta viivytystä asianmukaisessa laajuudessa ja samankaltaisella tavalla kuin vastine- tai oikaisuvaatimuksen perusteena oleva viesti.

Jollei vastine- tai oikaisuvaatimusta hyväksytä, vaatimuksen hylkäämisestä ja sen perusteista on ilmoitettava vaatimuksen esittäjälle seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta. Vaadittaessa hylkäämisen perusteet on ilmoitettava kirjallisesti. Vaatimuksen esittäjällä on oikeus saattaa kysymys vastine- tai oikaisuoikeuden edellytysten täyttymisestä kotipaikkansa tai Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vaatimuksensa hylkäämisen perusteista.

Määrätessään vastaavan toimittajan täyttämään tälle 10 §:ssä säädetyt velvollisuudet tuomioistuin voi asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevaan tuomioistuimen päätökseen saa hakea erikseen muutosta valittamalla.


Kun pyysin perusteluja vaatimuksen hylkäämiselle, vastaava päätoimittaja vastasi vain "hei camoon". Kun saan tämän "hei camoon" kirjallisessa muodossa, lähetän sen Oulun käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Miksi Kaleva rikkoo lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä? Sellainen kuormittaa viranomaisia aivan tarpeettomasti.

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Väärä kommentti

Sain taas vaihteeksi 14.4.2017 klo 16.52 kirjoituskiellon Facebookiin. Syynä on se, että keskustelin erään raumalaisnuorukaisen kanssa. Jostain mystisestä syystä hän vertaa omaa tapaustaan, jossa poliisi löysi 10-vuotiaiden kuvia koneeltaan minun tapaukseeni, jossa poliisi ei löytänyt etsimäänsä uhkausviestiä. Vaikka tapauksilla ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä, on tämä hänen mielestä kiistaton todiste siitä, että poliisi lavastaa syyttömiä. Moiselle löytyy varmasti ICD-koodi.

Facebook poisti kommenttini sillä perusteella, että se rikkoo yhteisönormeja ja sain siitä hyvästä 24 tunnin kirjoituskiellon:


Ymmärrän hyvin yhteisönormit ja -säännöt, mutta kun ei voi koskaan etukäteen tietää, mikä on niiden vastaista ja mikä ei, on hyvin hankalaa toimia niiden mukaisesti. Mikä ihme noissa kommenteissa muka on yhteisönormien vastaista?

Erityisen hupaisaa on, että jotkut pitävät tuota raumalaista sananvapauden sankarina, vaikka hän on koko ajan tehtailemassa ilmiantoja ja siten sensuroimassa muiden mielipiteitä.


Tällaista ulinaa päivästä toiseen


Tämä raumalainen tyyppi siis koko ajan vinkuu Facebook-seinälläni ja sekoilee YouTube-kanavallani, vaikka minua eivät hänen harhansa kiinnosta. Oikaisen aina hänen virheensä ja yritän auttaa häntä kertomalla, kuinka harhainen hän on, mutta hän vain raivoaa kuin Kalevan päätoimittaja konsanaan. En tiedä, miten ihmisiä saa pakkohoitoon - riittääkö siihen, että mahdollisimman moni lukijani tekisi hänestä ilmoituksen vai miten asia oikeasti menee, mutta ei tuollaisten tulisi liikkua vapaina. 

Facebookin olisi oikeasti tehtävä jotain ilmiantoalgoritmeilleen. Minua eivät nuo solvaukset haittaa pätkääkään, mutta miksi minä aina saan kirjoituskiellon kun vastaan sekopäille?

keskiviikko 12. huhtikuuta 2017

Oikaisupyyntö Kalevan 11.4.2017 artikkeliin

Kalevan Susanna Kemppaisen kirjoittamassa artikkelissa "Kahdella valtuutetulla rikostaustaa Oulussa" (11.4.2017) on olennainen asiavirhe kahdessa viimeisessä kappaleessa. Kappaleissa kerrotaan, että Junes Lokkaa epäiltiin Petteri Orpoon kohdistuneesta uhkauksesta mutta että "Orpo ei kuitenkaan vaatinut tekijälle rangaistusta eikä erittäin tärkeä yleinen etu vaatinut syyttäjän mielestä syytteen nostamista, joten poliisitutkinta lopetettiin viime vuonna.Asia on ilmaistu siten, että lukijalle syntyvä mielikuva on, että olisin ollut epäiltynä ja syyte olisi jäänyt nostamatta vain siksi, että Orpo luopui rangaistusvaateesta. 

Minua epäiltiin rikoksesta, koska uhkausviesti oli allekirjoitettu nimeäni muistuttavalla nimellä, ja kuulusteltiin rikoksesta 27.6.2015, mutta poliisi totesi epäilyt aiheettomiksi. Vasta tämän jälkeen poliisi otti yhteyttä Orpoon syytteestä luopumisen merkeissä, koska he eivät katsoneet mahdolliseksi saada uhkausviestien lähettäjää kiinni. Orpo ilmoitti luopuvansa rangaistusvaateesta 13.1.2016. 

Orpo siis luopui vaateistaan, koska minua ei enää epäilty eikä muutakaan epäiltyä ollut tiedossa, mutta juttunne antaa syy-seuraussuhteista päinvastaisen kuvan – kuin minut olisi jätetty syyttämättä, koska Orpo on luopunut vaateistaan. 

Helsingin poliisilaitoksen tutkintailmoituksessa sanotaan näin: 

"Junes Lokan asunnosta takavarikoiduille tietokoneille ja matkapuhelimelle suoritettiin Oulun poliisilaitoksella päätelaitetutkimus. Laitetutkimus tuki Lokan kuulustelukertomusta, eikä tutkimuksessa löytynyt viitteitä siitä, että uhkausviestit olisi lähetetty takavarikoiduilla laitteilla taikka niillä olisi käytetty Yahoo-palvelua. Takavarikoidut tietokoneet ja puhelimet palautettiin takaisin Lokalle päätelaitetutkimusten jälkeen." Siirryin jo kuulustelun aikana asianosaisen asemaan.On asiatonta käyttää hylättyä rikosepäilyä artikkelissa, koska sellainen ei liity minun tekemisiini mitenkään. Jouduin vedetyksi mukaan tutkintaan siksi, että uhkauksen lähettäjä käytti kiusallaan nimeäni muistuttavaa nimeä viestinsä allekirjoittamiseen. Vaikka koko jutun mainitseminen ei tietenkään minun persoonastani kirjoittamiseen mitään informaatioarvoa tuo, olisi jutussa vähintään tullut mainita se seikka, että epäilyistä minua kohtaan luovuttiin saman tien ja puoli vuotta ennen kuin Orpo ilmoitti luopuvansa vaateista tapauksessa.

Toimittajan puolustus asiaan oli, että hänestä jutussa ei ole korjattavaa, koska hän sai tiedot tutkinnanjohtajalta. En voi tietää, mitä tutkinnanjohtaja on hänelle kertonut, mutta se on asian kannalta epäolennaista. Ratkaisevaa on, että väärää tietoa on ollut artikkelissa – oli se sitten tutkinnanjohtajan tai toimittajan huolimattomuutta – ja se on korjattava. Toimituksellista vastuuta ei voi siirtää poliisin niskoille ja siten yrittää livetä oikaisuvastuusta.

Poliisin suorittama laitetutkimus tuki tätä kertomusta


Pyydän oikaisua ja että se toteutetaan viipymättä oikaistavan artikkelin mukaisessa muodossa eli tässä tapauksessa paperilehdessä.

Junes Lokka
kaupunginvaltuutettu, asyl

***

Kirjoitin ylläolevan oikaisuvaatimuksen tämän puhelun (11.4. klo 17.26) jälkeen:


***

12.4. klo 15.02 sain tämän viestin:


***

13.4. klo 15.21 sain tämän puhelun:


***

13.4. klo 16.04 sain tämän viestin:


***

13.4. klo 16.11 soitin tämän puhelun:


***

16.4. klo 14.48 sain tämän viestin:


***

Katso myös aiempi 4.12.2015 kirjoitukseni aiheesta.

lauantai 1. huhtikuuta 2017

Maahanmuuttoon voi vaikuttaa kuntatasollakin

Lähetin tämän sunnuntaina Kalevan vaalipuheeksi, mutta eivät ole vielä julkaisseet sitä. Vaalipuheissa on 1900 merkin raja, siksi tämä on niin lyhyt:

Usein vaalipaneeleissa ja keskusteluissa poliitikot ja virkamiehet väittävät, että nyt kun turvapaikanhakijat ovat täällä, on heistä huolehdittava ja että tästä ei voi kuntatasolla päättää.

Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Jos muistellaan syksyä 2015, Oulu kiirehti perustamaan useita hätämajoitusyksiköitä. Kaupungin ei ollut pakko majoittaa laittomasti maahan tulleita, mutta niin poliitikot ja virkamiehet päättivät vain tehdä. He olisivat voineet ilmoittaa sisäministeriöön ja eduskunnalle, että Tornion raja on suljettava. 

Tulijat he olisivat voineet käskeä menemään muualle – täältä ei majoitusta löydy. Kaupungin ja SPR:n keskustelutilaisuuksissa minulle todettiin, että on velvollisuutemme asuttaa heidät – kuntalaisten vastustuksesta huolimatta. Nyt kaupunki ja poliisi eivät halua edes puuttua Isokadun laittomien leiriin.

Jo vuonna 2009, kun Oulussa vieraskielisiä oli 3500, jäi kaupunki valtionkorvausten jälkeenkin tappiolle 1,5 miljoonaa euroa. Tosiasialliset kulut olivat useita miljoonia. Nyt heitä on 7000. Mitä hyötyä tai lisäarvoa he Oululle tuovat? Eivät mitään. Raiskaajista kaupungissamme 52 % on ulkomaan kansalaisia. Myös väkivaltarikoksissa heillä on suuri yliedustus. Yrityksinä on lähinnä pitsamafian kaltaisia rahapesuloita.

Tämän lisäksi monikulttuurisilla nuorukaisilla on huono vaikutus nuorisoon. Tämän voi havaita kauppakeskus Valkeassa tai muuten kaupungilla kulkiessa.

Poliitikot ja virkamiehet vakuuttelevat tämän olevan rikkaus ja voimavara, mutta pyydettäessä selvitystä ulkomaalaisten maksamista veroista tai aiheuttamista kuluista, tulee vain selityksiä, kuinka niitä ei voi saada.

Olen varma, että luvut ovat saatavilla, ja valtuutettuna teen kaikkeni saadakseni nämä tiedot käsiini ja julkaistakseni ne.

Tämän ei voi antaa jatkua: valikoimaton maahanmuutto ei ole voimavara vaan kasvava sosiaalinen ja taloudellinen taakka sekä peruuttamaton ongelma.

Junes Lokka
kuntavaaliehdokas nro 619
Aito suomalainen yhteislista
Oulu

Tiinan (ehdokas 620) kirjoituksen Kaleva julkaisi 23.3. ja se on ylivoimaisesti suosituin siellä: http://www.kaleva.fi/uutiset/kuntavaalit-2017/vaalipuheet/suomalaisuus-on-monikulttuuria-rikkaampaa/755002/