sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Marko Forss kiihotti kansanryhmiä vastaan

Törmäsin eilen luotettavan median artikkeliin ja järkyttyneenä havahduin Marko Forssin ylläpitämään viharyhmään, jossa avoimen rasistisesti lietsotaan ja levitään vihaa. Tiesin jo, että Suomessa ei saa tekstittää videoita tai pitää laittomia kylttejä laillisissa mielenosoituksissa, mutta se, että sallitun puheen määrittelijä ja vihapuhemuistion luoja itse syyllistyy kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tuli minulle totaalisena järkytyksenä ansiokkaan suomalaisen huippujournalistin ansiosta tietooni. Aihetta käsittelen myös tässä YouTube-lähetyksessä: https://www.youtube.com/watch?v=fR2vHSoUC44 

Mutta kun YouTube-lähetys kestää vain hetken ja rasismi ikuisuuden, en tyytynyt vihapuhumaan aiheesta vaan äärimmäisen järkyttyneenä tein seuraavan rikosilmoituksen:

Hei,

tämän luotettavan median artikkelin mukaan Marko Forss oli erään Facebook-viharyhmän ylläpitäjänä 28.4.2017 saakka. Tässä viharyhmässä kiihotettiin kansanryhmiä vastaan, ja ylläpitäjänä Marko Forss on vastuussa kaikista kirjoituksista. Liitteenä Marko Forssin oletetusti viimeinen viesti kyseiseen viharyhmään.
Marko Forss on näiden JSN:n ja Yleisradion faktantarkistaja Johanna Vehkoon tarkastamien tietojen mukaan laiminlyönyt totaalisesti tehtäväänsä viharyhmän ylläpitäjänä ja antanut rasismin rehottaa kuvottavalla tavalla.

Laiminlyönnin rangaistavuudesta säädetään rikoslain 3 luvun 3 §:ssä. Rikoslain 3 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan laiminlyönti on myös rangaistava, vaikkei laiminlyönti ole nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen (eli ns. epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena). Tällainen oikeudellinen vastuu voi perustua esimerkiksi tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen.

Ylläpitäjän vastuu voi sen sijaan perustua siihen, että ylläpitäjä, tullessaan tosiasiallisesti tietoiseksi ylläpitämällään sivustolla olevasta (muun tuottamasta ja saataville asettamasta) lainvastaisesta aineistosta, joutuu itse harkitsemaan yleisön saatavilla olevan aineiston oikeudellisen luonteen ja sen mikä merkitys on sillä, että hänen ylläpitämällään sivustolla on esillä sisällöltään lainvastaista aineistoa. 

Jos ylläpitäjä, tultuaan tosiasiallisesti tietoiseksi saatavilla pidetystä aineistosta, päättää sallia aineiston esillä olon jatkumisen, ottaa hän itse myös oikeudellista vastuuta aineiston levittämisestä. Kun ylläpitäjä tästä eteenpäin tietoisesti sallii lainvastaisen aineiston olevan ylläpitämällään sivustolla yleisön saatavilla, kysymys on hänen kohdallaan tunnusmerkistön mukaisesta aktiivisesta aineiston pitämisestä yleisön saatavilla (eli tästä lähtien aktiivisesta teosta). 

Eduskunnan lakivaliokunta vastasi edellä esitettyyn kysymykseen ylläpitäjän vastuusta myöntävästi katsoessaan mietinnössään 39/2010 vp, että lainvastaisen aineiston "saatavilla pitäminen" voi ulottua myös sivustojen ylläpitäjään, joka ei ole laatinut aineistoa, mutta joka teknisesti myötävaikuttaa aineiston levittämiseen. 

Lakivaliokunta on toisaalta myös korostanut tahallisuusvaatimuksen rajoittavaa merkitystä tässä yhteydessä. Ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu edellyttää tahallisuutta eli ennen kaikkea tietoisuutta aineiston lainvastaisuudesta. Lakivaliokunnan mukaan käytännössä kyse voi olla esimerkiksi siitä, että ylläpitäjän huomiota kiinnitetään sivustolla olevaan lainvastaiseen materiaaliin, mutta tällaisesta tiedosta huolimatta ylläpitäjä tietoisesti sallii aineiston pitämisen sivustollaan, eikä ryhdy toimenpiteisiin sen poistamiseksi sivustolta, vaikka se olisi ylläpitäjälle teknisesti mahdollista.

Esitutkintaa koskevaa aloittamiskynnystä arvioitaessa varovaisuusnäkökohdat puoltavat tässäkin yhteydessä tulkintaa, jonka mukaan ylläpitäjän/sen rikosvastuu voidaan katsoa alkavan vasta tietyn kohtuullisen reagointiajan kuluttua siitä, kun tämä on tosiasiallisesti tullut tietoiseksi nyt puheena olevasta aineistosta. Ylläpitäjän tulisi lähtökohtaisesti poistaa tällainen viesti yleisön saatavilta viipymättä sen jälkeen kun poistaminen on tullut tosiasiallisesti mahdolliseksi.

Marko Forss on todennut luotettavan median edustajalle näin:

”Olen kuullut, että toiminta ryhmässä on johtanut esimerkiksi puhutteluihin eri poliisilaitoksilla, mutta näistä minulla ei ole tarkempaa tietoa. Ainakin yksi tapaus on ohjattu syyttäjälle selvittelyyn, koska epäilyt kohdistuvat poliisin toimintaan ryhmässä”

Hän on siis ollut täysin tietoinen viharyhmässä levitetyistä vihaviesteistä. 

Marko Forss jatkaa:

”Poliisin käyttäytymisvelvoitteen osalta voisi todeta, että myös poliisilla on sananvapaus. Erityisesti kun toiminta tuossa ryhmässä tapahtuu kaikkien osalta vapaa-ajalla, eikä viran puolesta.”

Tässä hän valehtelee, sillä poliiseja koskee laissa säädetty käyttäytymisvelvoite. Sen mukaan poliisin on virassa ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ”ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon”.

Toisin sanoen, sillä, lietsooko poliisi vihaa vapaa-ajallaan tai virka-aikana, ei ole mitään merkitystä. Tämän pitäisi Marko Forssin poliisina tietää. On erityisen moitittavaa ja kuvottavaa, että hän julkisuudessa virka-aikana levittää paitsi vihaa, myös väärää tietoa.

Myös poliisin ylijohto on ollut tietoinen suljetun Facebook-ryhmän olemassaolosta. Johdon mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole poliisin viestintäkanava, vaan salainen, yksittäisten henkilöiden ylläpitämä ryhmä. Sillä, onko ryhmä salainen vai ei, ei ole mitään merkitystä kuten yllä on perusteltu.

Pyydän poliisia tutkimaan Marko Forssin ja muiden asiaan liittyvien epäiltyjä rikoksia.

Vaadin Marko Forssille rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi vaadin että jokaikistä sinne kirjoittanutta henkilöä kuulustellaan henkilökohtaisesti. Myös jokaista ylimmän johdon jäsentä on kuulusteltava yksityiskohtaisesti.

Kun tutkinta on suoritettu, esitutkintapöytäkirja tulee postittaa minulle.

Pyydän Marko Forssia ja poliisin ylijohtoa tutustumaan tähän Marko Forssin, Mika Illmanin, Pia Holmin, Simo Kolehmaisen ja Juhani Vuorisalon työryhmän 21.12.2012 laatimaan 59-sivuiseen raporttiin, jossa käsitellään rangaistavan vihapuheen levittämistä Internetissä: 


Suomessa on tietysti sananvapaus, mutta mitä tahansa ei voi nettiin tai minnekään muuallekaan suoltaa. Laki ei salli kokonaisen kansanryhmän leimaamista.

Netissä esiintyy kaikenlaista vihakirjoitusta. Pidän valitettavana sitä, etteivät kirjoittajat aina tajua tekevänsä väärin.

Asiallinen keskustelu on lähes mahdotonta, sillä häirikkökeskustelijat pystyvät suojautumaan anonyymilla nimimerkillä tai piiloutumaan salaisiin ryhmiin.

Asiallinen pakolaiskeskustelu jää helposti rasistisen kirjoittelun jalkoihin.

Tietyllä tapaa tässä on surullista se, että jos Forssilla on kova agenda saada turvapaikanhakijatilannetta paremmaksi esimerkiksi tämän kaltaisilla asiattomuuden ja laittomuuden rajamailla olevilla kirjoituksilla, hänhän vain siirtää keskustelua siihen, onko keskustelun sävy oikea. Tietyllä tavalla asiallinen maahanmuuttokritiikki häviää tappelun sekaan.

Moni nettikeskustelu kiihtyy kenties tahattomastikin lain väärälle puolelle esimerkiksi, kun puhutaan turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista.

Poliisin tulisi ymmärtää, että sosiaaliseen mediaan ei voi kirjoitella julkisesti mitä tahansa.

Parempaa netin keskustelukulttuuria odotellessa.

Ystävällisin terveisin,
Junes Lokka
kaupunginvaltuutettu, asyl

16 kommenttia:

 1. Hyvä Junes.arvostan työtäsi.Jaksamista.(et ole yksin)

  VastaaPoista
 2. Kaljupäinen tunkittaja ratsastaa kaksilla rattailla.

  VastaaPoista
 3. Oletko Junes harkinnut että laittaisit paperit syyttämättäjättämispäätöksestä jakoon? Syyttäjän mukaan julkisessa tilaisuudessa kuvaaminen on sallittua! (Asia tuli ajankohtaiseksi taas tänään, kun syöttöpossut estivät sinua kuvaamasta.) Syyttäjän perustelut lienevät p'skaa ja ehkä asia kannattaisi saattaa valtakunnansyyttäjän arvioitavaksi, koska syyttäjä lienee ylittänyt harkintavaltansa. Ihmisoikeuksilla ei saa pyyhkiä lattiaa!

  VastaaPoista
 4. Oletko Junes harkinnut että laittaisit paperit syyttämättäjättämispäätöksestä jakoon? Syyttäjän mukaan julkisessa tilaisuudessa kuvaaminen on sallittua! (Asia tuli ajankohtaiseksi taas tänään, kun syöttöpossut estivät sinua kuvaamasta.) Syyttäjän perustelut lienevät p'skaa ja ehkä asia kannattaisi saattaa valtakunnansyyttäjän arvioitavaksi, koska syyttäjä lienee ylittänyt harkintavaltansa. Ihmisoikeuksilla ei saa pyyhkiä lattiaa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ok. Lisäksi täytyy korjata äskeistä viestiä kun tuli pari sanaa väärin: Siis syyttäjän mukaan ilmeisesti kuvaaminen on PERIAATTEESSA sallittua, mutta kuitenkin omassa pienessä päässään syyttäjä keksi perustelut kieltää juuri SINUN kuvaamisesi! Ja syyttäjältä meni perustelujen laatimiseen lähes... kaksi vuotta?! Anna mun kaikki kestää. Noh laita jakoon kun kerkeät. Mielenkiintoista lukea millä perusteluilla kuvaaminen voidaan kieltää ja millä perusteella tilaisuuden kuvaaminen voidaan katsoa häiritsemiseksi...

   Poista
 5. Nyt Halla-ahon valinnan jälkeen te esiinnytte ala-arvoisina -mitä sillä on väliä- ...
  Olette naiveja, Wiik huutaa ja on niin nyt jankuttavia, vinkujia,
  ..miksi, vajakkeja, tyhiä, miksi näitä ei...
  Te kaksi olette niin kaukana Halla-ahon, Terhon rinnalla sitä alinta sakkia.
  Jankuttajia, ...heti,kun tulos on tullut... tyrmistyttävää...

  Menkää töihin. Mitän v*n väliä sillä on. Mitä sitten... joku idiootti...minkä muun maan,...
  Te ette ole edes persujen jäseniä. Ottaa vajakkipäähän?
  Tää on vakava juttu, mää en voi sietää näitä, oikeesti, mitä sillä on väliä...
  Mitä sitten? Onko sinun käsityksesi ...mitä järkeä...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lokan ja Wiikkipöperon huutaminen, jankkaainen, haukkuminen ovat vastenmielistä kuunneltavaa.
   Nyt persut ovat yhtäkkiä niin hyvä ja niin paras paikka tälle huuhaaduolle.

   Nämä asyt ovat asyja. Tynkkystä on naureskeltu, pesruvaltuutettuja pilkattu.
   Wiikin kirppisnakuvaatteet ovat typeriä 70-luvun tyyliin sopivia. J H-a on sentään jotain muuta kuin nämä kaksi turhan mesoajaa.
   WWWWWiikki tunkeutui niin tukkeutumlla halliksen kanssa samaan kuvaan se typerän hymybnsä kanssa. kuva otettiin vain siksi, että se voi olla esillä. Minä olen Halla-ahon kanssa kivassa yhteiskuvassa.

   Voi jösses. Halla-aho väisti ja oli kohtelias, kuten kuuluukin mutta nämä tohottajat eivät saaneet haastattelua.

   Tuo sunnuntainen video on niin mautonta nuoleskelua. Siitä on kaikki kaukana.

   Poista
 6. Olette niin tyyppjä, jotka eivät osaa mitään hokea, mikä ongelma sinulla on.

  Tämän päiväinen toiminta valtuustossa oli sen kuvaamisennne kanssa niin etovaa.
  Idiootti, vajakki, v*n idiootti- nämä ovat Lokan ja Wiikin sanomisia.

  Nämä oikeat poliitikot ovat muusta maailmasta kuin te kaksi.
  Paskaa. Omia sanotojanne vain naputtelen.

  Joka toista ulisee ja vinkuu on itse se ulisija ja vinkuja. Mitään asiaa teillä ei ole.

  VastaaPoista
 7. Juu, so? Luitko tekstin?

  VastaaPoista
 8. Ei liity varsinaisesti aiheeseen mutta kommentoin tota sinun ja Tiinan tapaa kuvata kaikki tilanteet. Mahtava juttu kaikenkaikkiaan. Politiikan nykyinen suunta eli kulisseissa päättäminen on varmasti suuri syy sille että ketään ei kiinnosta äänestää nykyään. Mitä enemmän läpinäkyvyyttä tuotte asioille, sitä suuremmalla todennäköisyydellä nämä tyypit joutuvat vastuuseen äänestäjilleen. Jatkakaa samaan malliin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. W & L toivat oman kiinnostukseni ja haluni äänestää eloon. Tuntuu oikesti siltä että ääni ei mennyt tänä vuonna hukkaan.

   Poista
 9. Sinunlaisesi tyyppi olisi taloyhtiön yhtiökokouksessa viheliäinen tapaus. Ei löytyisi vapaaehtoisia hallitukseen, ja muut olisivat yksimielisiä että sinunlaista ei voi valita pöytäkirjan- eikä toiminnantarkastajaksi. Onneksi tällaista tilannetta ei ole näkyvissä; asut loppuikäsi vuokra-asunnossa ja siipeilet yhteiskunnan kustannuksella kun opiskelu on jäänyt ja tarjolla olevat työt eivät kelpaa. Olet malliesimerkki tapauksesta "älkää tehkö niinkuin minä teen, vaan niinkuin minä sanon".

  VastaaPoista
 10. Eipä saanut vaatimuksesi vastakaikua. Ei ole tainnut yksikään tekemistäsi tutkintapyynnöistä ja rikosilmoituksista johtaa mihinkään, ja useampia kymmeniä olet kai tehnyt.

  VastaaPoista